Референдумът и местните избори – в един ден

Референдум и местни избори ще могат да се провеждат на една и съща дата, съобщи Фокус.
По време на второто гласуване на промените в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предложението бе прието с 88 гласа „за“, 12 „против“ и 11 „въздържали се“. С въпросните промени президентът ще определя датата за провеждането на национален референдум след посочените в ал. 1 от закона срокове, когато в едногодишен срок от датата на обнародване на решението на НС предстоят избори. Така националният референдум и предстоящите избори ще могат да се проведат на една и съща дата.
Народното събрание запази прага за признаване на валидност на референдума. Запазва се досегашният начин, а именно предложението, което е предметът на референдума да се счита за прието, ако във вота са взели участие не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
Не среща подкрепа предложението на АБВ – референдумът да бъде признат за валиден, ако в гласуването са участвали не по-малко от 40 на сто плюс един глас от гражданите с избирателни права и не по-малко от половината плюс един глас за въпроси по чл. 153 от Конституцията и с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

Comments

comments