Рекорден брой компании с оферти за работа или стаж за студенти от АУБ

Рекорден брой компании в търсене на млади таланти в Американския университет в България ще участват в тазгодишното издание на Панаира на професионална реализация. 56 топ компании са регистрирани до момента, сред тях са: Google, Deloitte, Musala Soft, Procter & Gamble, Coca-Cola, Фикосота, Walltopia, Hewlett Packard и др. Събитието ще се проведе в сряда, 6 април 2016 г., в студентски център „Америка за България“, университетски комплекс „Скаптопара“ на АУБ.
Един от основните фактори, които правят студентите на университета толкова успешни, е образованието в американски стил liberal arts. Неслучайно, то е признато в световен мащаб за образование на бъдещето. Това се дължи на факта, че студентът получава широка база от знания за обкръжаващия ни свят и действителност, съчетано с детайлно вникване в избраната от студента дисциплина, било то „Бизнес администрация“, „Журналистика и масови комуникации“ и т.н. Защо това е от значение: един успешен лидер трябва не само да познава инструменти и модели, но той/тя трябва да умее да подреди „голямата картина“. Това означава, че мениджърът трябва успешно да прилага концепции, които да са съобразени с действителността и динамиката на пазара, в който оперира. Имайки предвид, че бизнесът вече е глобален, този лидер трябва да притежава не само технически и специфични за сферата знания, а също трябва да има усет към света, към промените, породени от глобализацията и развитието на технологиите и как те стратегически определят дейностите на компанията, която управлява. Емоционална интелигентност, разбиране към различните култури, критично мислене, широкомащабност, любознателност и жажда за нови познания са едни от характеристиките, които определят успеха на един професионалист. Ето защо и водещи компании идват да търсят кадри в АУБ. А според официалния рейтинг на университетите в България, университетът заема водещи позиции по професионална реализация на възпитаниците си.
АУБ е първият университет в Югоизточна Европа, който предлага организирането на Панаир на професионална реализация за своите студенти. От 1994 г. Центърът за професионална и академична реализация към АУБ е организирал 22 форума. Освен това, през академичната година Центърът провежда специални семинари, където студентите усъвършенстват техники за интервюта и получават съвети за писане на мотивационни писма и резюмета.

Comments

comments