Рекламата – от началото до днес

reklama1

Основната цел на рекламата е да накара потенциалните клиенти да закупят определена стока. През годините рекламата се е развивала и до днес са се оформили най-различни видове и начини на рекламиране. Първоначално рекламните средства са били доста елемнетарни, но с развитието на търговията и технологиите, съответно те са се развили и обогатили.

Рекламата произлиза от най-дълбоката древност. Доказателство за това са археологическите открития и научни проучвания, според които още по времето на пирамидите тогавашните търговци са търсели свой си начин, с който да осведомяват хората за различните жертвоприношения, игри и т. н.

Рекламните средства са се появили още векове преди нашата ера, което е доказано от редица археологични разкопки. Така например археолозите намират обяви от търговци при разкопките на Помпей. Чрез тези обяви се е съобщавало за изгубени и намерени вещи, публични търгове и др. А търговците на зърнени храни и вина са имали свои отличителни емблеми.

В древните Египет, Рим и Гърция пък е било модерно търговците да надписват дъски или да гравират кости за своите обновления. Тази вид реклама обикновено била поставяна на обществени места, където се събирали много хора.

Самата реклама може да се формулира по няколко начина:

Най-общо се приема като съзнателна форма на въздействие върху хората за постигане на предварително поставена цел чрез средствата за масова комуникация.

Маркетинга има за цел да продаде рекламен продукт, а рекламата е част от цялата маркетингова система.

Рекламата е вид форма на представяне на идеи, услуги и стоки и се заплаща от определен рекламодател.

Днес рекламата може да бъде поднесена чрез печатните издания, телевизията и киното, да се разпространява чрез превозни средства, билбордове, флаери и всякакви други всевъзможни начини,  но тази, която набира все по-голяма популярност и се развива с всеки изминал ден е Интернет рекламата, която дава много повече предимства от която и да било друга реклама.

Благодарим на ODS!

Comments

comments