Регистрация на патент – как протича процедурата?

1

 Патентът, най-общо казано, защитава изобретенията на изобретателите. Това са такива обекти, произтичащи от техния оригинален замисъл и възможността да разрешават технически проблеми, прилагайки новаторски методи. Наясно сте, че процесът за създаване на изобретение изисква значително количество време, именно поради тази причина законът дава определени имуществени и неимуществени правила. Този вид регистрация на патент е дълга и сложна процедура.

Регистрация на патент – какво трябва да знаем?

Патентната защита осигурява три основни права на собственика на изобретението. Първото, и най-важно от които, се състои в правото да използва изобретението. Той може да упражнява забрана върху други лица, които да използват неговото изобретение. Освен това, притежава възможността да разрешава на трети лица да си служат с това произведение.

Всеки един създател на уникален продукт, има възможността да придобие авторски права върху него. Независимо дали произведението е материално или интелектуално. Придобиването на правомощия носи на собственика не само престиж, но и материална облага. За да спестите нерви, средства и време, то най-рентабилно би било да се допитате до опитен екип от специалисти, които биха могли да ви посъветват, относно регистрацията на патент.

Не всеки би могъл да си извоюва правомощия върху дадено изобретение. Разбира се, за да се случи това, както вече споменахме, той трябва да е собственик на уникален продукт. Преди да предприемете тази важна стъпка, консултирайте се с компетентни личности, които най-добре биха ви насочили  и помогнали. По този начин, не създавате риск да похарчите огромна сума финансови средства, без да бъдат оправдани очакванията ви.

Защо да се доверите на експертите в тази област?

Една огромна част от гражданите в света – изобретатели на изобретения, подхождат предубедено, спрямо специалистите в тази област, които несъмнено ще ги консултират, относно всеки един въпрос и проблем, представляващ важност за тях. За да променим нагласата ви към компетентните личности, то следва да изложим широката гама от услуги, които предлагат този вид сдружения.

Те са в готовност да изготвят необходимата гама от документи, изискващи се при регистрация на патент. Освен това, са доверен помощник, който може да ви съветва по всеки един въпрос, представляващ сложност и непонятност за вас. Не се нуждаете от натрупване на допълнителни знания и компетенции, които да бъдат прилагани в определени моменти. Те са тези, които ще преценят шансовете ви за успех, бе вие да влагате време, нерви и средства.

Лицата, които имат право да подадат своето заявление, трябва да притежават постоянен адрес, намиращ се на територията на страната ни, където ще бъде регистрирано произведението. Освен това, от кандидата се изисква предоставяне на реферат, както и чертежите, по които е изграден продуктът. Заявлението е задължително условие, то следва да бъде стриктно попълнено и включващо имената на заявителя и неговия адрес.

За гладкото и безпроблемно протичане на регистрация на патент, вие се нуждаете от помощен екип от специалисти, които да ви съветват по всяка една точка, която трябва да бъде премината от кандидатстващото лице. В случай, че сте решили сами да се заемете с дейността, то трябва да сте наясно, че на вас са ви необходими множество компетенции, знания и умения.

 

Comments

comments