Регионалният съвет за развитие на Югозападен район ще проведе заседание в Банско

Областният управител Бисер Михайлов ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което ще се проведе на 22 и 23 април 2015 г. (сряда и четвъртък) в гр. Банско. Заседанието ще бъде председателствано от Областния управител на област Перник и ще протече при следния дневен ред: Възможности за финансиране на проекти на Висшите учебни заведения от Югозападен район – по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., програмите за териториално сътрудничество и по програма „Хоризонт 2020; Възможности за финансиране на проекти на бизнеса от Югозападен район по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.; Състояние на горския фонд в Югозападен район; Състояние на изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“; Предприети мерки за разработване на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България; Предприети мерки по отношение разработване на Стратегия за българското село. На заседанието ще бъдат взети решения по проблемите за развитието на Югозападен район, като господин Михайлов ще докладва за проблема по Иновации и конкурентоспособност. На срещата ще вземат участие представители на: Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Агенция „Пътна инфраструктура“, Областен информационен център София и други.

Comments

comments