Районна служба пожарна безопасност напомня основни правила за пожарна безопасност

С повишаване на температурите в общини Сандански, Струмяни и Кресна се увеличава и риска от възникване на пожари в горските и селскостопански теротории. В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:

-Абсолютно е забранено паленето на открит огън и тютюнопушенето в площите със засети житни култури;
-В земеделските земи и крайпътните ивици не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
-Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
-Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
-Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии;
-Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви, селскостопански постройки и складове за горими вещества и материали;
-Да не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански

Comments

comments