Разясняват на земеделци от Симитли как да получат европари

Министерството на земеделието и храните и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград организира среща на земеделските производители с директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, експерти от Дирекцията и от общинските служби по земеделие. Срещата ще се проведе на 3 февруари 2016г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация – Симитли.

Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето.

За да подаде заявление за подпомагане, кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване за площите, които заявява.

Comments

comments