Първи спад на годишната инфлация у нас от януари 2021 г.

Това отчитат от НСИ

През октомври 2022 г. месечната инфлация в България е 0,9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация, спрямо октомври 2021 г., е 17,6%, съобщи Националният статистически институт. Това е първият спад на годишната инфлация от януари 2021 г., когато показателят се понижи до минус 0,6% спрямо 0,1% през декември 2020 г., сочи справка в НСИ.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 – октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 – октомври 2021 г. е 13,8 на сто.

През септември месечната инфлация в България беше 1,2%, а годишната, спрямо септември 2021 г., беше 18,7%. Инфлацията от началото на годината (септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 14%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2021 г. – септември 2022 г., спрямо периода октомври 2020 г. – септември 2021 г., е 12,8%.

И през август месечната инфлация беше 1,2%, спрямо предходния месец, а годишната, спрямо август 2021 г., бе 17,7 на сто. Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 12,6%, а средногодишната инфлация за периода септември 2021 г. – август 2022 г., спрямо периода септември 2020 г. – август 2021 г., бе 11,7%.

Инфлацията за юли спрямо юни 2022 г. беше 1,1%, а годишната инфлация тогава беше 17,3%. Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 11,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода август 2021 – юли 2022 г., спрямо периода август 2020 г. – юли 2021 г., бе 10,5%.

Инфлацията за юни спрямо май беше е 0,9%, от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 10,1%, а годишният темп за юни 2022 г., спрямо юни 2021 г., беше 16,9%. Средногодишната инфлация за периода юли 2021 г. – юни 2022 г., спрямо периода юли 2020 г. – юни 2021 г., бе 9,3%

Инфлацията за май спрямо април беше 1,2 на сто. Тази от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 9,1 на сто, а годишната инфлация за май 2022 г., спрямо май 2021 г., беше 15,6%. Средногодишната инфлация за периода юни 2021 г. – май 2022 г., спрямо периода юни 2020 г. – май 2021 г., беше 8,1%.

Comments

comments