Първа награда на PR студент от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в национален конкурс

Цветелина Иванова от специалност „Връзки с обществеността“ спечели първо място в Специалната студентска категория на ежегодно организирания от Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) PR приз. Кампанията „Вземи усмивка, дари живот!“ на четвъртокурсничката бе публично представена и отлично оценена от седемчленно жури на експерти от корпоративния сектор и академичните среди.
Цветелина Иванова разработи своя PR проект в рамките на учебната дисциплина „Стратегии и тактики на ВО“, чиито основни критерии отговарят на изискванията на практиката по връзки с обществеността. Кампанията беше успешно реализирана и постигна първоначално заложените цели, което доказва за пореден път солидна теоретична и практическа подготовка на студентите в специалност „Връзки с обществеността“.
Всяка година БДВО организира PR фестивал, в рамките на който се споделят добрите практики и се дискутират съвременните тенденции в комуникационния бранш. Най-добрите проекти за комуникационни кампании се съревновават в конкурсни категории и получават награди.
От 2013-та година насам това е третото поредно национално отличие за PR постижения на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Comments

comments