Публикувани за резултатите от второто класиране за прием след 7-ми клас

Резултатите от второто класиране за прием след 7 клас вече са публикувани.
Приетите в професионалните и профилирани училища могат да се проверят резултата от втория етап на класирането на сайта http://7klas.mon.bg по следните начини:
1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.
2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.
Учениците могат да се запишат в учебните заведения, в които са приети, от 5 юли до 7 юли. На 8 юли ще бъдат обявени свободните места в РИО за трето класиране.
При положение, че ученик желае да участва в третото класиране, трябва да изтегли документите си и да подаде ново заявление в училищата гнезда за оставащите свободни места. Срокът за подаване на заявленията е от 11 до 13 юли т.г. включително.
Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07.2016 г.

Comments

comments