Пръскат 600 декара лозя в Петричко

Пръскат с хеликоптер над 600 декара лозови масиви в землищата на селата Чучулигово и Долно Спанчево в Петричкия край. Третирането на насажденията ще се извърши от 12 до 17 май, съобщиха от Областната агенция по безопасност на храните в Благоевград.
Мерките са срещу опасността от мана по насажденията. За спокойствието на пчеларите се изтъква, че препаратите, с които ще се пръска, по никакъв начин не се опасни за пчелните семейства. Фирмата, която ще пръска, се ангажира да уведоми чрез кметствата собствениците на пчелини в района на лозовите масиви.
Пръскането ще се извършва в часовете от 06:30 до 12:00 часа на обяд. Препоръчва се животните да не бъдат извеждани на паша в района, където ще се извърши третирането на насажденията.

Comments

comments