Професия „Здравен медиатор“

Това видео е заснето от Международната организация по миграция в сътрудничество с Националната мрежа на здравните медиатори в България в рамките на проект EQUI HEALTH, ко-финансиран от Европейската комисия.
Да избереш подходящата професия не е никак лесно. Повечето хора търсят предизвикателството в желанието да избягат от еднообразието. Разнообразието от професии обаче затруднява повечето търсещи. За добро или зло, почти половината ни живот минава в работа. Някои хора знаят от децата какви ще станат, но повечето дълго се лутат и нерядко остават неудовлетворени за цял живот. Освен с мечтите, изборът трябва да е съобразен и с индивидуалните способности. Важно е преди да направи избора си на професия, всеки човек да е сигурен, че е опознал себе си, без да забравя , че характерът, способностите и интересите са гъвкави и променящи се.
Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и на институциите. Притежава необходимите знания, умения и компетентност, за да върши своята високоотговорна работа. Основните цели на всеки медиатор са: преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по места; преодоляване на съществуващите дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места; оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското население; здравното образование на ромите и активната социална работа в общността; активната социална работа с уязвими групи.
Пътят на здравните медиатори е дълъг и труден, затова ние решихме в поредица от материали да Ви разказваме за тях, за хората, които ежедневно се борят за другите, за хората, които имат мисия и я следват ежедневно.

Comments

comments