Пролетното залесяване на ЮЗДП приключи

Пролетното залесяване на площ от 3034 декара на територията на Югозападното държавно предприятие приключи. Кампанията беше разпростряна върху територията на 34 държавни горски и ловни стопанства в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. През 2016 г. приоритет са неотложните залесявания, насочени към възстановяване на терени, пострадали от пожари, болести и вредители. По-големи залесявания се извършиха в териториалните поделения в Пирдоп – 565 декара, Елешница – 325 декара, София – 300, Ихтиман, Осогово, Сандански, Гоце Делчев, Сливница. Извършено е и предвиденото пролетно попълване на новосъздадени горски култури на площ от 618 декара. 1 300 000 семенищни фиданки, 61 500 тополови фиданки и 1 500 кг дъбов жълъд ще бъдат залесени в ЮЗДП. Предимство имат местните видове – дъб, бук, явор, липа, черен и бял бор, смърч. 3 125 000 лв. са предвидени в инвестиционната програма на предприятието за тази основна дейност в горите. Приблизително 22 000 фиданки предостави безвъзмездно Югозападното държавно предприятие на училища, детски градини и домове за деца в цялата страна в подкрепа на инициативи за залесяване в рамките на Седмицата на гората.

Comments

comments