Продължава премахването на висящи кабели

По повод постъпили сигнали от граждани за възникнали прекъсвания на кабелна телевизия и интернет, от общинска администрация припомнят, че причината за това е изпълнение на Заповед, издадена от ДНСК и съобразно Закон за електронните съобщения за премахване на висящи кабели.

Ролята на община Благоевград в премахването на „Въздушни електронни съобщителни мрежи” е представителна и няма отношение към заповедта. От Община Благоевград декларират готовност за съдействие на фирмите, които желаят да продължат дейността си за предоставяне на кабелна телевизия и интернет чрез подземни кабели в рамките на законовите изисквания.

Премахването на висящите кабели за кабелна телевизия и интернет започна в началото на миналата седмица, като за отстраняването им бяха издадени общо 11 заповеди от РДНСК.

Премахването на въздушните кабели се извършва съгласно Закон за електронните съобщения, според който въздушните мрежи се допускат само извън границите на урбанизираните територии и населени места до 10 хиляди жители, както и ниско жилищно застрояване. Ако не отговарят на законовите изисквания, въздушните кабели следва да бъдат премахнати като незаконен строеж.

По време на премахването присъства представител на община Благоевград, представител на РО НСК – Благоевград при РДНСК и ЧЕЗ Разпределение България- клон Благоевград със съдействието на органите на Областна дирекция на МВР- Благоевград.

Comments

comments