Прогнозата на д-р Бащавелов се сбъдна и той спечели делото пред Административен съд -Благоевград

Административен съд -Благоевград отмени заповедта за уволнение на бившия шеф на на Областна дирекция по безопасност на храните в Благоевград – доктор Михаил Бащавелов. Служебното му правоотношение бе прекратено поради продължително отсъствие от работа заради заболяване, което му попречило да изпълнява задълженията си. Той става временно нетрудоспособен от 5 декември 2014г. до 10 април 2015г., като представя 7 болнични листа. На това основание, изпълнителният директор на БАБХ Дамян Илиев издава заповед за едностранно прекратяване на служебното правоотношение, като го мотивира с обективна невъзможност от страна на Бащавелов да изпълнява служебните си задължения поради заболяване.
„Съдебният състав счита, че оспорената заповед е незаконосъобразна поради неправилно прилагане на закона. В закона изрично е посочено, че прекратяване на служебното правоотношение е предвидено при невъзможност на държавния служител да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна нетрудоспособност или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия. В този смисъл прекратяването може да бъде извършено само ако е налице трайна нетрудоспособност или решение на ТЕЛК, като е предвидена и гаранция за заемане на друга държавна служба от такъв държавен служител, ако има подходяща такава и ако той е съгласен да я заеме. В конкретния случай обаче, е налице временна нетрудоспособност, а не трайна, поради което заповедта е незаконосъобразна и следва да бъде отменена“, са част от мотивите на съдия Саша Алексова. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок, но с оглед мотивите е почти сигурно, че прогнозата на д-р Михаил Бащавелов, че ще спечели делото е доста вероятна.
Припомняме, че на неговото място беше назначенен за директор д-р Стоян Мавродиев, син на бившата прокурорка в Благоевградска окръжна прокуратура – Роза Мавродиева, около който се завихриха политически скандали при назначаването му.

Comments

comments