Проведе се обучение на ученици на открито във връзка с инициативата „Горски инспектор за един ден“

Регионална дирекция по горите Благоевград съвместно с Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите проведе обучение на открито за ученици от четвърти клас при СОУ „Васил Левски“ село Коларово. Организираната проява бе във връзка със стартиралата инициатива „Горски инспектор за един ден“, която има за цел да запознае подрастващите с лесовъдската професия. Инж. Сашко Попов от РДГ Благоевград представи пред учениците работата на лесовъдите и горските инспектори. Той нагледно им показа как се измерват дърветата и как се определя тяхната възраст. Децата научиха и много интересни факти за горската екосистема и защо нейните блага и услуги са жизненоважни за поддържане на благосъстоянието. Подрастващите разбраха колко важна роля играят горите в живота на хората, като източник на разнообразни ресурси.
Дирекция на Природен парк „Беласица“ осигури подаръци за участниците в обучението.

Comments

comments