Природо-математическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира безплатни състезания с формат на матура

За втора поредна година Природо-математическият факултет на Югозападния университет в Благоевград организира безплатни състезания с формат на матура, оценките от които ще се признават за кандидатстване във всички специалности на факултета през настоящата 2017 г. въз основа на специален сертификат.
Новото през тази година е, че е увеличен броят на матуритетните предмети от един (математика) на четири, като са добавени състезания по биология, география и химия. Всички състезания са под формата на традиционни матуритетни тестове на хартиен носител с време за решаване 2 астрономически часа. Засега единствено за състезанието по география се предлага и алтернативна форма на провеждането му – електронен тест. В този случай зрелостниците ще имат възможност за двукратно решаване на различни варианти на теста в рамките на два астрономически часа, като ще се зачита по-високата получена оценка. Освен това веднага след решаването на тестовете ще могат да получат обратна връзка за постигнатия резултат и допълнителна информация за въпросите на които не са дали верен отговор.
Териториалният обхват на инициативата е разширен значително, като включва не само Благоевградска и Кюстендилска област, но и всички области в Западна България. Разпратени са покани за участие в състезанията до директорите на около 100 училища. Предлагат се два варианта за провеждане на състезанията. Първият е на място, в съответното училище, в удобно за училищните ръководства и учениците време, като преподавателите от ПМФ се ангажират със своевременно изпращане на изпитните материали по предварително направена заявка и проверка и оценяване на писмените работи. Вторият вариант е провеждане на „Състезания с формат на държавен зрелостен изпит по природни науки (биология, география и химия) и математика“ в залите на Природо-математическия факултет в централната сграда на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – УК 1 в Благоевград. Като първа предстояща дата е определен 28.01.2017 г. (събота) от 10:30 часа.

Comments

comments