ПРИРАСТЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА 2014-ТА ГОДИНА Е ОТРИЦАТЕЛЕН, А ЗА ОБЩИНАТА – ПОЛОЖИТЕЛЕН

За изминалата 2014-та година, прирастът на населението в град Гоце Делчев е отрицателен, докато този на населението в цялата община е положителен. Това показват данните от регистрите за раждаемост и смъртност в община Гоце Делчев за изминалата година.
Съставените актове за раждане в община Гоце Делчев през 2014-та година са общо 652 на брой. Децата родени в МБАЛ „Иван Скендеров” са 582. От тях жители на град Гоце Делчев са 205 деца, сред които има 5 двойки близнаци. Общо родените момчета са 101, а родените момичета – 104.
Общо 139 деца са родени в кметствата на територията на общината: в село Баничан – 7, село Борово – 12, село Господинци – 8, село Буково – 11, село Брезница – 47, село Корница – 17, село Лъжница – 21 и село Мусомище – 16. От всички тях, момчетата са 73, а момичетата – 66 на брой. Общо родените деца на територията на цялата община е 344.
Пресъставени през 2014 г. са 70 акта на деца, които са родени в чужбина. От тях 19 са жители на гр. Гоце Делчев, а 51 – на селата от общината. През изминалата година в общината са се родили пет двойки близнаци – всичките са жители на гр. Гоце Делчев.
С декларация за бащинство, в случаите когато родителите нямат сключен граждански брак, са припознати 40 деца в гр. Гоце Делчев и 50 на територията на кметствата в общината.
През 2014-та година са съставени 131 акта за граждански брак в гр. Гоце Делчев, като от тях сключените бракове в града са 119, а пресъставените актове от чужбина са 12, като най-голям е броят им от Турция – 7.
Сключените бракове в кметствата на територията на общината са 34 на брой. В селата Баничан и Борово през 2014-та година няма нито един сключен брак, в село Господинци те са 2, в Буково – 5, в Брезница – 18, в Корница – 4, в Лъжница – 3, а в Мусомище – 2. Общият брой на сключените бракове на територията на цялата община е 153. Сключените бракове с чужденци през миналата година са 5 на брой, като са с граждани на Гърция, Албания, Румъния, Швеция и САЩ. Продължава практиката, по желание на младоженците, браковете да се сключват в ресторантите. През 2014-та година се наблюдава тенденция за повишаване на броя на гражданските бракове, които се сключват в тесен семеен кръг. Въпреки това големите и пищни сватби все още са по-предпочитани.
Съставените актове за смърт в регистрите на община Гоце Делчев са 286 на брой. От тях пресъставените актове за смърт от чужбина са 8 на брой – от Германия, Турция, Италия и Гърция. Починалите жители на гр. Гоце Делчев през 2014 година са 211, на село Баничан – 8, на Борово – 10, на Брезница – 27, на Буково – 8, на Господинци – 2, на Делчево – 3, на Корница – 13, на Лъжница – 9 и на Мусомище – 23. Общият брой на починалите на територията на общината е 311 души, като от тях жители на гр. Гоце Делчев са 211, а на кметствата – 100.
Данните показват, че тази година в гр. Гоце Делчев за пореден път се отчита отрицателен прираст на населението. Броят на родените деца е 205, а на починалите жители на града – 211. За община Гоце Делчев обаче, отчетеният прираст за 2014-та година е положителен, тъй като родените са 344, а починалите 311.

Comments

comments