Приеха плана за опазване на горите и дивеча

План-програма за дейността на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата през 2015 г. бе приет по време на заседание на Регионален консултативен съвет, свикан от областния управител на Благоевград Бисер Михайлов. На срещата На бе представен и доклад за състоянието и изпълнението на дейностите по опазване на горските територии в обхвата на Благоевградска област през 2014г. и готовността на структурите по отношение на превенцията и борбата с горските пожари.

Миналата седмица Областният управител издаде Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2015 и определи ангажиментите и отговорностите на институциите отговорни за недопускане на пожари – ОА-РР-301 от 4 март 2015 г. Също така се обсъдиха съществуващи проблеми по отношение на взаимодействие между институциите имащи отношение по опазване на горите, дивеча и рибните ресурси и приемане на план за извършване на целенасочени проверки по компетентности през 2015г.

Comments

comments