Приемна в Симитли за дискриминирани граждани ще бъде проведена на 13 май

На 13.05.2016 г. /петък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Симитли се организира открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация. Комисията е специализиран орган, квалифициран да осъществява държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. Регионалният представител на Комисията дава консултации на лица, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата , в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация и им оказва методическа помощ при подаване жалба.

Comments

comments