Приемат молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление

Започва приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017г. от утре, 1 юли 2016 г.
Лицата и семействата трябва да подадат молбите си в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, като крайният срок е 31 октомври 2016г. В молбата задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален абонатен номер.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Месечният размер на помощта за миналия отоплителен сезон бе 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 г. ще се извърши не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната. Така например за издадените през юли заповеди изплащането ще стане през август т.г. До 31 януари 2017 г. ще се извърши втори транш на плащането – за месеците януари, февруари и март.

Общо 237 207 са лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за миналия отоплителен сезон.

Comments

comments