Приемаме общо 110 бежанци, които се нуждаят от международна закрила

До края на тази и през следващата година България трябва да приеме общо 110 чужденци, нуждаещи се от международна закрила.Това предвижда одобрената от правителството рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по презаселване.

Документът вече беше приет на 1 април от Националния съвет по миграция и интеграция. Правителството припомня, че през последната година ЕС е приел три акта, свързани с приема на бежанци, по които България е страна.

Comments

comments