Преподавател от ЮЗУ „Неофит Рилски“ се включи в експертна мисия на Международната агенция по атомна енергия

Доц. д-р Петко Манджуков посети Лабораторията по токсикология на океана към Университета на Ел Салвадор, Сан Салвадор, за да пусне в експлоатация най-новия апарат за атомна абсорбция. Той е единственият българин участващ в проекта на Международната агенция по атомна енергия – Виена, който работи с атомноабсорбционния спектрометър Analytik Jena Zeenit 700 P. При визитата си в Ел Салвадор доц. д-р Манджуков проведе обучение на екипа на лабораторията за работа с инструмента и софтуера.
„Най-голямото предизвикателство за мен беше, че този апарат е последен модел и аз всъщност го видях за първи път, когато пристигнах в Сан Салвадор“, сподели доц. д-р Манджуков. Той подчерта, че до момента апаратът не е пускан в експлоатация, поради липсата на подготвени специалисти, които да работят с него.
Заедно с екип от изследователи от Лабораторията по токсикология на океана доц. д-р Петко Манджуков участва в две експедиции за събиране на проби от риба и миди по крайбрежието на Ел Салвадор. Според доц. д-р Манджуков резултатите, които могат да бъдат генерирани от проучването са много важни за страната, за региона, а и в световен мащаб.
Посещението на преподавателя от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Ел Салвадор бе съпроводено с изнасяне на лекции пред специалисти от Лабораторията по токсикология на океана, преподаватели от Университета на Ел Салвадор, студенти и външни специалисти. Доц. д-р Манджуков проведе също срещи с представители на ръководствата на университета и Факултета по естествени науки и математика, представители на Националната лаборатория по почвена химия на Ел Салвадор, на метрологични институции и браншови организации.
Международният проект, в който участва доц. д-р Манджуков ELS7007 03 (Enhancing National Capability for the Assessment of Contaminations in Marine Environment and Conservation of Endangered species) е обявен за най-добър проект, реализиран в Ел Салвадор за последните две години. Оценката е дадена от Националния съвет за наука, технологии и образование на Ел Салвадор.

Comments

comments