Преобразуват Техническия колеж на Югозападния университет в Технически факултет

Министерски съвет прие постановление за преобразуване на Техническия колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, в Технически факултет на университета. Преобразуването на колежа се определя от необходимостта от инженерни кадри за шевната индустрия, електрониката и комуникационните технологии и отговаря на увеличеното търсене на инженери, радиоинженери, програмисти, специалисти по електроника и конструктори в регионален и национален мащаб. Проектът е получил положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

В Техническия колеж се извършва обучение по три специалности от три професионални направления за придобиване на степен „професионален бакалавър“ – „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство“, „Електроника“ и „Комуникационна техника и технологии“, като след промяната последната специалност ще се изучава и в магистърска степен.

С приетото постановление в преобразуваното звено ще се извършва обучение по още две специалности „Опто- и наноелектроника“ и „Компютърни системи и технологии“. Студентите, които досега се обучаваха в образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” ще имат възможност да получават по-високата степен “бакалавър”, уточниха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

Така факултетите на Югозападен университет “Неофит Рилски” стават общо 9, където се обучават около 15 000 студенти :Правно-исторически факултет, Природо-математически факултет, Стопански факултет, Факултет “Обществено здраве и спорт”, Факултет по педагогика, Филологически факултет, Философски факултет, Факултет по изкуства, Технически факултет.

Comments

comments