Прекъсване на тока в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли Ви уведомява, че ЧЕЗ България осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Община Симитли
На 04.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 33,
37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62; ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; ГЛАДСТОН ЖИЛИЩЕ, 10, 10А, 11, 13,
17, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12 ЖИЛИЩЕ, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26,
27, 3, 31, 35, 39, 44; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЖИЛИЩЕ, МАГАЗИН, 26, 28, 43, 48, 52, 55;
КОКИЧЕ ЖИЛИЩЕ, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
КРЕСНЕНСКО ВЪСТАНИЕ ЖИЛИЩЕ; КРУПНИК БЛ БАР, МАГАЗИН; ЛЕНИН 11; МЕСТНОСТ ТЕКЕЛЕВ
ШУМАК ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ, 17, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 40, 41, 42 ЖИЛИЩЕ,
44, 48, 50, 52, 54; ТЕКЕЛЕВ ШУМАК ХАН АСПАРУХ ЖИЛИЩЕ, 1, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 34, 4, 7, 9; ЯНЕ САНДАНСКИ ЖИЛИЩЕ,
13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 28, 36, 40, 42, 44, 46, 48; СИМИТЛИ; МАРЕК
АВТОРАБОТИЛНИЦА

На 04.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ СИМИТЛИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 13, 15, 5, 7, 9; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАГАЗИН, 38Б, 98; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 ъгъла; кв. 43, петно № 4 по плана на Симитли квартал
26а, петно №3 по плана на гр. Симитли ОРАНОВО БЛ ОРАНЖЕРИИ; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

На 04.04.2016 /08:00 – 16:15 ч/ БЕЛО ПОЛЕ, Общ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13; СИМИТЛИ;
ДИМИТЪР АЦЕВ 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ОРАНОВО БЛ АВТОРАБОТИЛНИЦА, ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА Г; ПАИСЙЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ,
БАР, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 25, 4, 5, 6, 7, 9; РУЕН 2, 4;
СЛАВЯНСКА МАГАЗИН, МЕХАНА, ПОМПА, 2, 37, 37А, 43, 45; УПИ ІІ-339, 338, КВ.33
ЦАР СИМЕОН 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 5, 6,

На 04.04.2016 /13:30 – 16:30 ч/ с.Д.Осеново, района на Училището
Я /08:30
– 16:30 ч/ КРУПНИК
ВАСИЛ КОЛАРОВ 32; М.ИЗВОР/ГРОЗДОВЕЦ

На 04.04.2016 /08:00 – 16:30 ч/ КРУПНИК АРСО ПАНДУРСКИ 4; ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 13, 15, 16,
17, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 9 МАГАЗИН; ИВАН КОЗАРЕВ 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ
17; КРУПНИК БЛ БУТИК, СГРАДА; ЛЕНИН 15; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 24, 26;
СТЕФКА ФИЛИПОВА 1, 2, 4

На 05.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ СИМИТЛИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 13, 15, 5, 7, 9; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
МАГАЗИН, 38Б, 98; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 ъгъла; кв. 43, петно № 4 по плана на Симитли
квартал 26а, петно №3 по плана на гр. Симитли ОРАНОВО БЛ ОРАНЖЕРИИ; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

На 05.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 33,
37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62; ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; ГЛАДСТОН ЖИЛИЩЕ, 10, 10А, 11, 13,
17, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12 ЖИЛИЩЕ, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26,
27, 3, 31, 35, 39, 44; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЖИЛИЩЕ, МАГАЗИН, 26, 28, 43, 48, 52, 55;
КОКИЧЕ ЖИЛИЩЕ, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
КРЕСНЕНСКО ВЪСТАНИЕ ЖИЛИЩЕ; КРУПНИК БЛ БАР, МАГАЗИН; ЛЕНИН 11; МЕСТНОСТ ТЕКЕЛЕВ
ШУМАК ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ, 17, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 40, 41, 42 ЖИЛИЩЕ,
44, 48, 50, 52, 54; ТЕКЕЛЕВ ШУМАК ХАН АСПАРУХ ЖИЛИЩЕ, 1, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 34, 4, 7, 9; ЯНЕ САНДАНСКИ ЖИЛИЩЕ,
13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 28, 36, 40, 42, 44, 46, 48; СИМИТЛИ; МАРЕК
АВТОРАБОТИЛНИЦА

На 05.04.2016 /08:00 – 16:30 ч/ КРУПНИК АРСО ПАНДУРСКИ 4; ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 13, 15, 16,
17, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 9 МАГАЗИН; ИВАН КОЗАРЕВ 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ
17; КРУПНИК БЛ БУТИК, СГРАДА; ЛЕНИН 15; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 24, 26;
СТЕФКА ФИЛИПОВА 1, 2, 4

На 05.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ 32; М.ИЗВОР/ГРОЗДОВЕЦ

На 05.04.2016 //08:00 – 16:15 ч/ ч/ БЕЛО ПОЛЕ, Общ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13; СИМИТЛИ;
ДИМИТЪР АЦЕВ 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ОРАНОВО БЛ
АВТОРАБОТИЛНИЦА, ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА Г; ПАИСЙЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ,
БАР, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 25, 4, 5, 6, 7, 9; РУЕН 2, 4;
СЛАВЯНСКА МАГАЗИН, МЕХАНА, ПОМПА, 2, 37, 37А, 43, 45; УПИ ІІ-339, 338, КВ.33
ЦАР СИМЕОН 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 5, 6,

На 06.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 33,
37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62; ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; ГЛАДСТОН ЖИЛИЩЕ, 10, 10А, 11, 13,
17, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12 ЖИЛИЩЕ, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26,
27, 3, 31, 35, 39, 44; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЖИЛИЩЕ, МАГАЗИН, 26, 28, 43, 48, 52, 55;
КОКИЧЕ ЖИЛИЩЕ, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
КРЕСНЕНСКО ВЪСТАНИЕ ЖИЛИЩЕ; КРУПНИК БЛ БАР, МАГАЗИН; ЛЕНИН 11; МЕСТНОСТ ТЕКЕЛЕВ
ШУМАК ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ, 17, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 40, 41, 42 ЖИЛИЩЕ,
44, 48, 50, 52, 54; ТЕКЕЛЕВ ШУМАК ХАН АСПАРУХ ЖИЛИЩЕ, 1, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 34, 4, 7, 9; ЯНЕ САНДАНСКИ ЖИЛИЩЕ, 13,
15, 17, 19, 2, 23, 25, 28, 36, 40, 42, 44, 46, 48; СИМИТЛИ; МАРЕК
АВТОРАБОТИЛНИЦА

На 06.04.2016 /08:00 – 16:30 ч/ КРУПНИК АРСО ПАНДУРСКИ 4; ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 13, 15, 16,
17, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 9 МАГАЗИН; ИВАН КОЗАРЕВ 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ
17; КРУПНИК БЛ БУТИК, СГРАДА; ЛЕНИН 15; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 24, 26;
СТЕФКА ФИЛИПОВА 1, 2, 4

На 06.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ СИМИТЛИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 13, 15, 5, 7, 9; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
МАГАЗИН, 38Б, 98; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 ъгъла; кв. 43, петно № 4 по плана на Симитли
квартал 26а, петно №3 по плана на гр. Симитли ОРАНОВО БЛ ОРАНЖЕРИИ; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

На 06.04.2016 /08:00 – 16:15 ч/ БЕЛО ПОЛЕ, Общ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13; СИМИТЛИ;
ДИМИТЪР АЦЕВ 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ОРАНОВО БЛ
АВТОРАБОТИЛНИЦА, ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА Г; ПАИСЙЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ,
БАР, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 25, 4, 5, 6, 7, 9; РУЕН 2, 4;
СЛАВЯНСКА МАГАЗИН, МЕХАНА, ПОМПА, 2, 37, 37А, 43, 45; УПИ ІІ-339, 338, КВ.33
ЦАР СИМЕОН 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 5, 6,

На 06.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ 32; М.ИЗВОР/ГРОЗДОВЕЦ

На 07.04.2016 /08:00 – 16:30 ч/ КРУПНИК АРСО ПАНДУРСКИ 4; ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 13, 15, 16,
17, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 9 МАГАЗИН; ИВАН КОЗАРЕВ 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ
17; КРУПНИК БЛ БУТИК, СГРАДА; ЛЕНИН 15; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 24, 26;
СТЕФКА ФИЛИПОВА 1, 2, 4

На 07.04.2016 /08:00 – 16:15 ч/ БЕЛО ПОЛЕ, Общ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13; СИМИТЛИ;
ДИМИТЪР АЦЕВ 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ОРАНОВО БЛ
АВТОРАБОТИЛНИЦА, ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА Г; ПАИСЙЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ,
БАР, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 25, 4, 5, 6, 7, 9; РУЕН 2, 4;
СЛАВЯНСКА МАГАЗИН, МЕХАНА, ПОМПА, 2, 37, 37А, 43, 45; УПИ ІІ-339, 338, КВ.33
ЦАР СИМЕОН 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 5, 6,

На 07.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 33,
37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62; ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; ГЛАДСТОН ЖИЛИЩЕ, 10, 10А, 11, 13,
17, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12 ЖИЛИЩЕ, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26,
27, 3, 31, 35, 39, 44; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЖИЛИЩЕ, МАГАЗИН, 26, 28, 43, 48, 52, 55;
КОКИЧЕ ЖИЛИЩЕ, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
КРЕСНЕНСКО ВЪСТАНИЕ ЖИЛИЩЕ; КРУПНИК БЛ БАР, МАГАЗИН; ЛЕНИН 11; МЕСТНОСТ ТЕКЕЛЕВ
ШУМАК ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ, 17, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 40, 41, 42 ЖИЛИЩЕ,
44, 48, 50, 52, 54; ТЕКЕЛЕВ ШУМАК ХАН АСПАРУХ ЖИЛИЩЕ, 1, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 34, 4, 7, 9; ЯНЕ САНДАНСКИ ЖИЛИЩЕ,
13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 28, 36, 40, 42, 44, 46, 48; СИМИТЛИ; МАРЕК
АВТОРАБОТИЛНИЦА

На 07.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ 32; М.ИЗВОР/ГРОЗДОВЕЦ

На 07.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ СИМИТЛИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 13, 15, 5, 7, 9; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
МАГАЗИН, 38Б, 98; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 ъгъла; кв. 43, петно № 4 по плана на Симитли
квартал 26а, петно №3 по плана на гр. Симитли ОРАНОВО БЛ ОРАНЖЕРИИ; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

На 08.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ 32; М.ИЗВОР/ГРОЗДОВЕЦ

На 08.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ КРУПНИК ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 33,
37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62; ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; ГЛАДСТОН ЖИЛИЩЕ, 10, 10А, 11, 13,
17, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12 ЖИЛИЩЕ, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26,
27, 3, 31, 35, 39, 44; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЖИЛИЩЕ, МАГАЗИН, 26, 28, 43, 48, 52, 55;
КОКИЧЕ ЖИЛИЩЕ, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
КРЕСНЕНСКО ВЪСТАНИЕ ЖИЛИЩЕ; КРУПНИК БЛ БАР, МАГАЗИН; ЛЕНИН 11; МЕСТНОСТ ТЕКЕЛЕВ
ШУМАК ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ, 17, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 40, 41, 42 ЖИЛИЩЕ,
44, 48, 50, 52, 54; ТЕКЕЛЕВ ШУМАК ХАН АСПАРУХ ЖИЛИЩЕ, 1, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 34, 4, 7, 9; ЯНЕ САНДАНСКИ ЖИЛИЩЕ,
13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 28, 36, 40, 42, 44, 46, 48; СИМИТЛИ; МАРЕК АВТОРАБОТИЛНИЦА

На 08.04.2016 /08:00 – 16:15 ч/ БЕЛО ПОЛЕ, Общ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13; СИМИТЛИ;
ДИМИТЪР АЦЕВ 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ОРАНОВО БЛ
АВТОРАБОТИЛНИЦА, ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА Г; ПАИСЙЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЖИЛИЩЕ,
БАР, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 25, 4, 5, 6, 7, 9; РУЕН 2, 4;
СЛАВЯНСКА МАГАЗИН, МЕХАНА, ПОМПА, 2, 37, 37А, 43, 45; УПИ ІІ-339, 338, КВ.33
ЦАР СИМЕОН 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 5, 6,

На 08.04.2016 /08:00 – 16:30 ч/ КРУПНИК АРСО ПАНДУРСКИ 4; ВАСИЛ КОЛАРОВ ЖИЛИЩЕ, 13, 15, 16,
17, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 9 МАГАЗИН; ИВАН КОЗАРЕВ 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ
17; КРУПНИК БЛ БУТИК, СГРАДА; ЛЕНИН 15; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 24, 26;
СТЕФКА ФИЛИПОВА 1, 2, 4

На 08.04.2016 /08:30 – 16:30 ч/ СИМИТЛИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 13, 15, 5, 7, 9; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
МАГАЗИН, 38Б, 98; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 ъгъла; кв. 43, петно № 4 по плана на Симитли
квартал 26а, петно №3 по плана на гр. Симитли ОРАНОВО БЛ ОРАНЖЕРИИ; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

Comments

comments