През юни българите са пътували най-много до Турция и Гърция

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2015 г. са 468.3 хил., или с 13.9% над регистрираните през юни 2014 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Турция – с 34.1%, Гърция – с 32.0%, Германия – с 14.1%, Испания – с 13.5%, Обединеното кралство – с 13.2%, Сърбия – с 11.3%, Италия – с 9.5%, Франция – с 8.7%, Австрия – с 1.1%, и други, съобщиха от НСИ. Същевременно намаляват пътуванията към Украйна – с 56.3%, Чешката република – с 21.8%, бившата югославска република Македония – със 17.7%, Руската федерация – с 9.3%, Израел – със 7.4%, Румъния – с 1.4%, и други. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 33.3%, и пътуванията със служебна цел – 22.6%. В сравнение с юни 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 55.5%, и с други цели – с 2.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 3.8%. През юни 2015 г. с други цели са били 72.6% от пътуванията към Сърбия и 56.0% – към Германия. През юни 2015 г. посещенията на чужденци в България са 1 133.5 хил. или с 3.7% под нивото от юни 2014 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 23.9%, докато посещенията с други цели и със служебна цел се увеличават – съответно с 42.2 и 4.6%. От общия брой чужденци, посетили България през юни 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 57.6%, или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция – със 17.5%, Румъния – с 10.5%, Германия – с 4.7%, Унгария – с 4.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Франция – с 37.9%, Италия – с 26.0%, Полша – с 18.6%, Обединеното кралство – с 16.1%, Чешката република – с 9.8%, и други. Намаляват и посещенията на граждани от групата “Други европейски страни” – с 12.1%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Руската федерация – с 33.2%. През юни 2015 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 49.9%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 38.4%, и със служебна цел – 11.7%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.3% от всички посещения на граждани от Израел и 87.9% – от Руската федерация. Служебните пътувания са 64.7% от всички посещения на граждани от Швейцария, а с други цели са 63.1% от посещенията на граждани от Турция и 60.4% – от Румъния.

Comments

comments