Предстоят планови прекъсвания на тока в община Благоевград

Информция за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на община Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ, 16-20 ноември 2015 г.

Община Благоевград

За периода 16-20.11.2015 г. /08:00 – 16:30 ч./ – с. Селище

На 16.11.2015 г. /08:30 – 09:15 ч./ – Благоевград Ален Мак: 13, 8, бл. Жилище; Антон Страшимиров: 13; Антон Чехов: 1; Асен Итов: 9; Бистрица: бл. Жилище; Братя Иванови: 1, бл. Жилище; Броди: 16, 2, 32, 36; Васил Левски: 65; Владо Черноземски: 3; Гемеджиите: 12; Георги Попов: 30; Еленово: 173; Зеленка: 5; Илинден: 14, 23; Искър: 13; К. и Никола Хайдукови: 66; Коста Босилков: 3; Липа: 2; Любен Каравелов: 6; Люляк: 21; Местност Пенков Чифлик: бл. “Жилищна сграда с Магазини”, Жилищна сграда-Временно ст-во, пом. с-во, Помпа, Помпа за напояване; Местност под Черквата: , 1, бл. Жилище, Къща, помощно Стопанство, Помпа за напояване, бл. Помпа за напояване; Местност Река Струма: бл. Имот № 108032, помощно ст-во, бл. Помощно ст-во; Неуточнен Адрес: бл. ТП Горско Стопанство; Обел: 4; Огражден: 8, бл. Жилище; Освобождение: 16; Панайот Хитов: 14, 25; Пирин: бл. Жилище; Покровнишко шосе: , 14, 22, бл. Магазин за Мебели и Офиси, бл. Помпа за напояване, бл. Производствена База-бетонов Въ; Полковник Дрангов: 100; Прилеп: 28; Славянска: 83; Струма: , 15, 17, 9, бл. Жилище; Струмско Център: 17, 2, бл. Гараж, бл. Жилище, пом. с-во, риБарник, бл. Жилище, стопанство; Христо Чернопеев: 2; Яне Сандански: 15, 5; Лешко; Горно Лешко: бл. Жилище; Долно Лешко: бл. Жилище, бл. Жилище, Къща, омчорник, офис, Ресторант, бл. Жилище, офис, бл. Жилище, офис, Помпа за напояване; Мощанец; Махала Кантурска: бл. Къща, бл. Помпа за напояване; Падеш; Бреза: 7, бл. Поща; Будишка: бл. Жилище; МесностМиджевци: бл. Помпа за напояване; Падеш: бл. Аптека, база, Жилище, здр. служба, Магазин, офис, Работилница, Сладкарница, Фурна, Цех, бл. Жилище, бл. Жилище, Жилищна сграда, бл. Жилище, лечебница, обор, офис, фуражомелка, Фурна, Цех, бл. Жилище, Магазин, офис, Училище, бл. Жилище, овчарник, бл. Жилище, офис, Помпа за напояване, бл. Жилище, офис, Ресторант; Покровник; Покровнишко шосе: 1, 14, 15, бл. Агрс Благоевград, бл. Работилница, бл. Фирма; Хан Аспарух: 1

За периода 16-20.11.2015 г. /08:00 – 16:30 ч./ – с. Покровник

На 16.11.2015 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Ален Мак: 13, 8, бл. Жилище; Антон Страшимиров: 13; Антон Чехов: 1; Асен Итов: 9; Бистрица: бл. Жилище; Братя Иванови: 1, бл. Жилище; Броди: 16, 2, 32, 36; Васил Левски: 65; Владо Черноземски: 3; Гемеджиите: 12; Георги Попов: 30; Еленово: 173; Зеленка: 5; Илинден: 14, 23; Искър: 13; К. и Никола Хайдукови: 66; Коста Босилков: 3; Липа: 2; Любен Каравелов: 6; Люляк: 21; Местност Пенков Чифлик: бл. “Жилищна сграда с Магазини”, Жилищна сграда-Временно ст-во, пом. с-во, Помпа, Помпа за напояване; Местност под Черквата: , 1, бл. Жилище, Къща, помощно Стопанство, Помпа за напояване, бл. Помпа за напояване; Местност Река Струма: бл. Имот № 108032, помощно ст-во, бл. Помощно ст-во; Неуточнен Адрес: бл. ТП Горско Стопанство; Обел: 4; Огражден: 8, бл. Жилище; Освобождение: 16; Панайот Хитов: 14, 25; Пирин: бл. Жилище; Покровнишко шосе: , 14, 22, бл. Магазин за Мебели и Офиси, бл. Помпа за напояване, бл. Производствена База-бетонов Въ; Полковник Дрангов: 100; Прилеп: 28; Славянска: 83; Струма: , 15, 17, 9, бл. Жилище; Струмско Център: 17, 2, бл. Гараж, бл. Жилище, пом. с-во, риБарник, бл. Жилище, стопанство; Христо Чернопеев: 2; Яне Сандански: 15, 5; Лешко; Горно Лешко: бл. Жилище; Долно Лешко: бл. Жилище, бл. Жилище, Къща, омчорник, офис, Ресторант, бл. Жилище, офис, бл. Жилище, офис, Помпа за напояване; Мощанец; Махала Кантурска: бл. Къща, бл. Помпа за напояване; Падеш; Бреза: 7, бл. Поща; Будишка: бл. Жилище; МесностМиджевци: бл. Помпа за напояване; Падеш: бл. Аптека, база, Жилище, здр. служба, Магазин, офис, Работилница, Сладкарница, Фурна, Цех, бл. Жилище, бл. Жилище, Жилищна сграда, бл. Жилище, лечебница, обор, офис, фуражомелка, Фурна, Цех, бл. Жилище, Магазин, офис, Училище, бл. Жилище, овчарник, бл. Жилище, офис, Помпа за напояване, бл. Жилище, офис, Ресторант; Покровник; Покровнишко шосе: 1, 14, 15, бл. Агрс Благоевград, бл. Работилница, бл. Фирма; Хан Аспарух: 1

За периода 16-20.11.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – с. Еленово

За периода 16-20.11.2015 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Бучино Местността Чукарски Рид: бл. СКЗ Бучино, Стопанска постройка

На 16.11.2015 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Благоевград Антон Страшимиров: 1, 11, 3, 7, 9; Георги Попов: 42, 44; Грамада: бл. БП Работилница, Циркуляр; Иван Гарванов: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 9, бл. Сервиз; Иван Михайлов: 63; Мир: 27, 6; Обел: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 16.11.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Прилеп: 75

За периода 16-17.11.2015 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Баба Тонка: 2, 5, 7; Влахина планина: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7; Възраждане: 1; Гемеджиите: 1, 2, 20, 23, 24, 4, 7, 9; Заря: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Къща- Временно ст-во; Кресна: 11, 12, 13, 2, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. В бившия Стопански двор; Любен Каравелов: 1, 11, 3, 8, бл. ЧЖС- вр. Стр.; Малешевска: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Местност Пенков Чифлик: бл. Жилище; Местност под Черквата: бл. Жилище; Освобождение: 100, 101, 102, 106, 108, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 81, 82, 84, 85, 93, 94, 96, 98; Пеньо Пенев: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ПитуГули: 1, 11, 3, 5, 7, 9; Райко Жинзифов: 16, 18, 20, 22, 24, 26; Солунските Атентатори: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Струмско Център: бл. Жилище, Павилион, Стоп. двор; Тодор Каблешков: 1, 3, 4, 6; Яне Сандански: 8

На 16.11.2015 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; Местност Шейница: бл. Мтт-блик; Покровнишко шосе: 18, бл. Помпа за напояване, бл. Склад с Офис и Паркинг на Фирм, Цех за Алуминиева Дограма- Вр., Ш. 44; Промишлена Зона: бл. База; Покровник; Покровнишко шосе: бл. Къща, бл. Фирма

На 16.11.2015 г. /08:45 – 09:15 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; Местност Шейница: бл. Мтт-блик; Покровнишко шосе: 18, бл. Помпа за напояване, бл. Склад с Офис и Паркинг на Фирм, Цех за Алуминиева Дограма- Вр., Ш. 44; Промишлена Зона: бл. База; Покровник; Покровнишко шосе: бл. Къща, бл. Фирма

На 16.11.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсваня на напрежениета за следните райони; Благоевград; Ветрен: 10, 2, 5, 8

За периода 16-20.11.2015 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Асен Итов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Егея: 1, 2, 3, 4, 6; Еленово: бл. Гараж; Лале: 5; Липа: 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Околчица: 30; Предел: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 8, 82, 9, бл. Жилище; Търново: 1, 11, 2, 3; Шипка: 9

На 16.11.2015 г. /11:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Велико Търново: 33; Здравец: 11, 18, 20, 22, 24, 26, 5, 7, 7А, 7Б, 9; Иглика: 1, 3, 5, 7, бл. ВРЕМ. С-ВО; Околчица: 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 4, 6, 8; Полковник Дрангов: 100, 100А, 102, 104, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 89, 96, 98, 98Б; Свобода: 1, 10, 11, 13, 15, 1О, 23, 3, 8, 9, бл. Училище

За периода 16-20.11.2015 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Бодрост: 1; Местност Бодрост: бл. Вила, Жилище, Станция; Местност Добро Поле: бл. Бунгало № 10, Вила, ГОР. С-ВО, Жилище; Местност Карталско Дере: бл. Жилище; Местност Мингингова поляна: бл. Жилище

На 17.11.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсваня на напрежениета за следните райони Благоевград; Възрожденска: 1, 12, 14, 16 На 17.11.2015 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Благоевград Струмско Център: , 23, 24, бл. 24; Яне Сандански: 18

На 18.11.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсваня на напрежениета за следните райони Благоевград; Андрей Ляпчев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

На 19.11.2015 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Благоевград Васил Левски: 45, 45а; Даме Груев: 34, 36, бл. Гараж, Магазин; Дойран: 15; Дружба: 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден: 1, 1а, 2, 2а; Крали Марко: 10, 6, 8, 8а; Пазара: бл. Ателие, Павилион; Петър Зографски: 3; Страцин: 1, 2, 4, 6; Тодор Александров: 45, 47; Разлог; Екзарх Йосиф: 148

На 19.11.2015 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; Васил Мечкуевски: 14, 25, 26, 28, 30, 32; Македония: 1, бл. Пицария; Мизия: 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Парангалица: 2, 4; Пере Тошев: 11, 12, 14, 15, 16, 6, 8; Петко Д. Петков: 2; Райко Даскалов: 3; Сандо и Петър Китанови: 1, 5, 7, 9; Тодор Александров: 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Трайчо Китанчев: 4; Тракия: 4, 6

На 19.11.2015 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Благоевград Александър Стамболийски: 1, 1а, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 45, 46, 46а, 48, 49, 51, 52, 71, 77; АрсенийКостенцев: бл. Дирекция; Бистрица: 5; Брегалница: 1; Васил Левски: 1, 10, 14, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 45, 51, 12, 13, 16, 2, 24, 6, 8, 9, 13, 29, 37, 39, 49, 3, 45, 45а; Даме Груев: 11, 13, 24, 24а, 32, 32б, 42, 9, 20, 28, 32, 34, 36, 34, 36, 42, бл. А, б, блок -а, бл. Гараж, Магазин; Джеймс Баучер: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Дойран: 15; Дружба: 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден: 10, 3, 4, 5, 5а, 8, 11, 7, 9, 1, 1а, 2, 2а, 1, 2, 2а, 3, 5, бл. 1, 2; Комплекс Вароша: 12, бл. Ателие, дискотека, жилища, Жилище, Зала, Кафе, Къща Ботика, Къща Живопис, Къща Клуб, Къща Музика, Къща Пластика, Лек. Кабинет, Ресторант; Коста Босилков: 12, 16; Крали Марко: 10, 10, 6, 8, 8а, 1, 4, 8; Крушево: 10, 18, 2, 4, 8, 1, 1а, 1в, 3, 5; МенчаКърничева: бл. Павилион; Мите Марков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, бл. Кафе; Никола Вапцаров: 13, 16, 2, 4, 63; Пазара: , бл. Ателие, Павилион, бл. Канцеларии; Пере Тошев: 13; Петър Зографски: 10, 11, 12, 14, 15, 9а, 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 14, 3, 5, 7, з, 3; Полковник Димов: 21, 23, 27, 3, 4; Полковник Дрангов: 11, 4, 6, 7; Прилеп: 2, 2-а; Радовиш: 10, 12, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 2; Рила: 1; Сандо и Петър Китанови: 1, 3, 4, 5, 7; Сергей Румянцев: 2; Стефан Стамболов: 13, 1, 8; Страцин: 1, 2, 4, 6, 1, 3, 6, 8; Тодор Александров: 32, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 45, 47, 47, 47, 49, 56, бл. 1, 2, партер, бл. 2; Тракия: 1; Цар Иван Асен: 3; Цар Иван Шишман: 12, 16, 18, 20, 22; Чакалица: 6; Разлог; Екзарх Йосиф: 148

На 19.11.2015 г. /13:00 – 14:30 ч./ – Благоевград Александър Стамболийски: 1, 1а, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 45, 46, 46а, 48, 49, 51, 52, 71, 77; АрсенийКостенцев: бл. Дирекция; Бистрица: 5; Брегалница: 1; Васил Левски: 1, 10, 14, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 45, 51, 12, 13, 16, 2, 24, 6, 8, 9, 13, 29, 37, 39, 49, 3, 45, 45а; Даме Груев: 11, 13, 24, 24а, 32, 32б, 42, 9, 20, 28, 32, 34, 36, 34, 36, 42, бл. А, б, блок -а, бл. Гараж, Магазин; Джеймс Баучер: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Дойран: 15; Дружба: 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден: 10, 3, 4, 5, 5а, 8, 11, 7, 9, 1, 1а, 2, 2а, 1, 2, 2а, 3, 5, бл. 1, 2; Комплекс Вароша: 12, бл. Ателие, дискотека, жилища, Жилище, Зала, Кафе, Къща Ботика, Къща Живопис, Къща Клуб, Къща Музика, Къща Пластика, Лек. Кабинет, Ресторант; Коста Босилков: 12, 16; Крали Марко: 10, 10, 6, 8, 8а, 1, 4, 8; Крушево: 10, 18, 2, 4, 8, 1, 1а, 1в, 3, 5; МенчаКърничева: бл. Павилион; Мите Марков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, бл. Кафе; Никола Вапцаров: 13, 16, 2, 4, 63; Пазара: , бл. Ателие, Павилион, бл. Канцеларии; Пере Тошев: 13; Петър Зографски: 10, 11, 12, 14, 15, 9а, 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 14, 3, 5, 7, з, 3; Полковник Димов: 21, 23, 27, 3, 4; Полковник Дрангов: 11, 4, 6, 7; Прилеп: 2, 2-а; Радовиш: 10, 12, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 2; Рила: 1; Сандо и Петър Китанови: 1, 3, 4, 5, 7; Сергей Румянцев: 2; Стефан Стамболов: 13, 1, 8; Страцин: 1, 2, 4, 6, 1, 3, 6, 8; Тодор Александров: 32, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 45, 47, 47, 47, 49, 56, бл. 1, 2, партер, бл. 2; Тракия: 1; Цар Иван Асен: 3; Цар Иван Шишман: 12, 16, 18, 20, 22; Чакалица: 6; Разлог; Екзарх Йосиф: 148

На 19.11.2015 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; 14-ти Полк: 14, 3, 35, 37, 39, 41; Акациите: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9; Александър Стамболийски: 39; Асен Итов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Асен Чаушки: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Балкан: 1, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Брегалница: 1, 3; Бреза: 2, 3, 6; Велико Търново: 33; Делвинска: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 9, 1, 3, 5; Детелина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Димитър Йосифов: 6; Егея: 10, 12, 14, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 6; Еленово: 215, 3, 4, 9, бл. 4, 9а, 9б, Гараж, Кафе, бл. Гараж; Здравец: 11, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 5, 7, 7а, 7б, 9; Иглика: 1, 3, 5, 7, бл. Врем. с-во; Калиманци: 2, 4, 8, бл. Каравана; Коста Босилков: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а; Кукуш: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Лале: 5; Липа: 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Марулевска: 1, 3, 4, 6; Младост: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никола Вапцаров: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 8, 8а; Околчица: 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 4, 6, 8, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 35; Орловица: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов: 1, 2, 3, 4, 5; Полковник Дрангов: 100, 100а, 102, 104, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 89, 96, 98, 98б, 106, 108, 110, 112, 82, 91, 93, 95, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89; Предел: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 8, 82, 9, бл. Жилище; Прилеп: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 75; Света Гора: 10; Свобода: 1, 10, 11, 13, 15, 1о, 23, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 6, бл. Ателие, бл. Училище; Синчец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Славово: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 5, 7, 8, 9; Струмско Център: 12а; Търново: 1, 11, 2, 3, 12, 17, 21, 27, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 49, 5; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 5; Шипка: 9

На 19.11.2015 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; Васил Мечкуевски: 14, 25, 26, 28, 30, 32; Македония: 1, бл. Пицария; Мизия: 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Парангалица: 2, 4; Пере Тошев: 11, 12, 14, 15, 16, 6, 8; Петко Д. Петков: 2; Райко Даскалов: 3; Сандо и Петър Китанови: 1, 5, 7, 9; Тодор Александров: 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Трайчо Китанчев: 4; Тракия: 4, 6

На 19.11.2015 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; 14-ти Полк: 1, 2, 2 А, 2а, бл. Б, блок Б; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 33, 40, 52, 55, 57, 59, 61, 54, 56, бл. А, бл. Офис; АрсенийКостенцев: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 9, бл. Магазин; Баба Тонка: 4; Братя Иванови: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коритаров: 1, 2; Васил Мечкуевски: 25, 26, 28, 34; Владо Черноземски: 2, 3, 4, 8; Воден: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Георги Измирлиев: 3, 7, 9, бл. Дом; Грамада: бл. Склад; Димитър Кощанов: 1, 2, 3, 4, 5, бл. Кафе; Димитър Талев: 1, бл. Магазин; Д-р Христо Татарчев: 30, 32, 32г, 33, 34, 35, 36, 38, 8а; Зарево: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Калиманци: 1, 2; Крали Марко: 1, 2; Марулевска: 4; МенчаКърничева: 5, 7, 9; Мите Марков: 5; Никола Вапцаров: 25, 6; Парангалица: 1, 2; Пере Тошев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 4а, 6, 8, 9; Петко Д. Петков: 1, 10, 2, 4, 12, 14, 15, 17, 19; Полковник Димов: 25; Полковник Дрангов: 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2б, 30, 8; Св. Иван Рилски: 10; Стефан Стамболов: 1; Струмица: 19; Ташко Малев: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Александров: 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 52, 54, бл. Офис, тотопункт, хим. чистене; Трайчо Китанчев: 1, 2; Хилендар: 1, 1б, 2, 4; Цар Иван Асен: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 14

На 19.11.2015 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; 14-ти Полк: 1, 2, 2 А, 2а, бл. Б, блок Б; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 33, 40, 52, 55, 57, 59, 61, 54, 56, бл. А, бл. Офис; АрсенийКостенцев: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 9, бл. Магазин; Баба Тонка: 4; Братя Иванови: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коритаров: 1, 2; Васил Мечкуевски: 25, 26, 28, 34; Владо Черноземски: 2, 3, 4, 8; Воден: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Георги Измирлиев: 3, 7, 9, бл. Дом; Грамада: бл. Склад; Димитър Кощанов: 1, 2, 3, 4, 5, бл. Кафе; Димитър Талев: 1, бл. Магазин; Д-р Христо Татарчев: 30, 32, 32г, 33, 34, 35, 36, 38, 8а; Зарево: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Калиманци: 1, 2; Крали Марко: 1, 2; Марулевска: 4; МенчаКърничева: 5, 7, 9; Мите Марков: 5; Никола Вапцаров: 25, 6; Парангалица: 1, 2; Пере Тошев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 4а, 6, 8, 9; Петко Д. Петков: 1, 10, 2, 4, 12, 14, 15, 17, 19; Полковник Димов: 25; Полковник Дрангов: 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2б, 30, 8; Св. Иван Рилски: 10; Стефан Стамболов: 1; Струмица: 19; Ташко Малев: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Александров: 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 52, 54, бл. Офис, тотопункт, хим. чистене; Трайчо Китанчев: 1, 2; Хилендар: 1, 1б, 2, 4; Цар Иван Асен: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 14

На 19.11.2015 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони: Благоевград; 14-ти Полк: 14, 3, 35, 37, 39, 41; Акациите: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9; Александър Стамболийски: 39; Асен Итов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Асен Чаушки: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Балкан: 1, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Брегалница: 1, 3; Бреза: 2, 3, 6; Велико Търново: 33; Делвинска: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 9, 1, 3, 5; Детелина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Димитър Йосифов: 6; Егея: 10, 12, 14, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 6; Еленово: 215, 3, 4, 9, бл. 4, 9а, 9б, Гараж, Кафе, бл. Гараж; Здравец: 11, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 5, 7, 7а, 7б, 9; Иглика: 1, 3, 5, 7, бл. Врем. с-во; Калиманци: 2, 4, 8, бл. Каравана; Коста Босилков: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а; Кукуш: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Лале: 5; Липа: 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Марулевска: 1, 3, 4, 6; Младост: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никола Вапцаров: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 8, 8а; Околчица: 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 4, 6, 8, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 35; Орловица: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов: 1, 2, 3, 4, 5; Полковник Дрангов: 100, 100а, 102, 104, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 89, 96, 98, 98б, 106, 108, 110, 112, 82, 91, 93, 95, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89; Предел: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 8, 82, 9, бл. Жилище; Прилеп: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 75; Света Гора: 10; Свобода: 1, 10, 11, 13, 15, 1о, 23, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 6, бл. Ателие, бл. Училище; Синчец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Славово: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 5, 7, 8, 9; Струмско Център: 12а; Търново: 1, 11, 2, 3, 12, 17, 21, 27, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 49, 5; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 5; Шипка: 9

На 19.11.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсваня на напрежениета за следните райони Благоевград; Андрей Ляпчев: 20, 20А, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Илинден: 18, 20, 22, 24, 26

На 20.11.2015 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсваня на напрежениета за следните райони Благоевград; Вардар: 33, 35; Цар Симеон: 17; Скаптопара: 47, 49

Comments

comments