Предстои премахване на опасните дървета на територията на Банско

Ръководството на ресорния заместник-кмет Александър Мацурев в община Банско осъществи обществено обсъждане по отношение на предстоящо премахване на опасни дървета на територията на град Банско. На обсъждането взеха участие представители на дирекция НП „Пирин”, на горските стопанства на територията на общината, общински експерти и граждани. Обсъден бе изготвеният анализ на дървесната растителност и набелязаните дървета за премахване поради опасността, която представляват за човешкото здраве и имущество. „Направената паспортизация на дървесната растителност в Банско установи че някои дървета, намиращи се в централната градска част, са във влошено състояние, което създава съществени рискове за нанасянето на щети от различен характер. В тази връзка съгласно законовите изисквания, ще бъде стартирана процедура по премахването им. За нас от най–голямо значение е безопасността на гражданите. Затова и през изминалите години се погрижихме за опасните дървета в близост до детските заведения и училищата, ул. „Тодор Александров” и други”, заяви Мацурев по време на срещата. Съществена част от набелязаните дървета са разположени в градския парк, пл. „Никола Вапцаров” и ул. „Глазне”. В продължение на програмата си за обновяване на дървесната растителност в Банско, през пролетния сезон бяха засадени над 100 фиданки от дървесни видове, подходящи за градски условия.

Comments

comments