Предстои да бъде разкрита нова социална услуга в община Гоце Делчев

Работна среща проведоха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов и заместник-кметът Саид Иброш с Йост Щалшмид – председател на Управителния съвет на Фондация „Символ на любовта“ и ръководител на Чуждестранна помощ към Съюза на свободните евангелски църкви в Германия и Клаус Канвишер – член на Управителния съвет на Фондация „Символ на любовта“ и управител на Съюза на свободните евангелски църкви в Германия.
По време на срещата е обсъдено развитието на фондация „Символ на любовта“ и нейните дейности занапред. Представителите на немската страна са потвърдили, че ще продължат да развиват досегашните услуги, предлагани в Немската клиника, а именно медицинския център и мобилния хоспис. В момента, заедно с ръководството на община Гоце Делчев се подготвя разкриването и на още една услуга в клиниката – Център за социална рехабилитация и интеграция. Тя ще се предоставя в партньорство с общината и е социална услуга, предназначена за деца и възрастни с увреждания.
Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
В рамките на работната среща бе коментирана и работата на Дневния център за деца и възрастни с увреждания, като представителите на немската страна са потвърдили, че ще продължат да го развиват и подкрепят, както и досега.

Comments

comments