Представители на местните власти, неправителствения сектор, академичната общност и бизнеса дискутират бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз в Благоевград

ПЛАКАТ 30 г КП

Представители на местните власти, неправителствения сектор, академичната общност и бизнеса се събират на 31 октомври в Благоевград, за да дискутират бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз. Кои са приоритетните сектори, към които ще бъдат насочени средства след 2020 г. и каква помощ от Европа ще получи страната ни са сред основните акценти в срещата.

Дискусията е със специалното участие на евродепутата Андрей Новаков, който е главен преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. Той ще представи основните параметри на предложенията на Европейската комисия по политиката на сближаване за следващия програмен период. От друга страна, форумът ще даде възможност на присъстващите в залата да поставят въпросите, които вълнуват местните общности, както и техните очаквания за бъдещето на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Поставените на срещата въпроси от гражданите и местните власти ще бъдат взети предвид при програмирането на национално ниво на новите Оперативни програми.

Срещата – дискусия на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз“ се организира съвместно от Областен информационен център – Благоевград и Община Благоевград. Форумът е част от национална кампания на мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна, която се провежда през месец октомври тази година. Целта на инициативата е популяризиране на новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., популяризиране на предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30 години Кохезионна политика на Европейския съюз.

Срещата в Благоевград ще се състои на 31 октомври 2018 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала „22 септември“.

Comments

comments