Председателят на ЛРД „Сокол 1911“ Джери натиска ловци от Симитли да подписват документи с невярно съдържание

Иван Василев – Джери принуждава председателя на 39-та ловно –рибарска дружинка Стоян Димов да подписва документи за неизвършени ловно-стопански мероприятия за изминалия ловен сезон.
Не за първи път… кой е Джери ?
Парадокс!

Председателят на ЛРД „Сокол 1911“- Иван Василев-Джери извършва натиск на ловци от Симитли за подписване на документи с невярно съдържание. С нас се свърза председателят на 39-та ловно-рибарска дружинка Симитли Стоян Димов, който бе видимо потресен от случващото се: „На 28.09.2016 год. посетих седалището на ЛРД”Сокол1911”-Благоевград, за да получа полагаемите ни се разрешителни на дружината за лов на едър дивеч с оглед откриването на ловния сезон на 01/10/2016 год. От специалиста по ловно-стопанска дейност на ЛРД ”Сокол1911”, ми бе заявено, че ще получа разрешителните само ако подпиша документите за ловно-стопански мероприятия за изминалия ловен сезон, като това условие е по изрично разпореждане на председателя на сдружението Иван Василев. Отказах да подписвам каквито и да било документи за неосъществени ловно-стопански мероприятия в стопанисвания от ловната ни дружина ловно-стопански район -Симитли”, разказва Димов.

Документите, които е трябвало да подпишеq са били с изцяло невярна информация, което по всичко показва, че тук става въпрос за присвояване на пари. Не може за дейност, която видимо не е извършена като разселване на дивеч, да бъдат изписвани много пари, които не са похарчени за това.

В резултат на случващото се, ловната дружина днес е подала жалба до директора на ЮЗДП Благоевград, до директора на РДГ Благоевград и до директора на ДГС Симитли, която прилагаме и тук за достоверност на информацията.
Те се надяват да не пропускат ловни излети без да имат никаква вина за това и отбелязват, че не е добре да се лишават ловците от правата си по устни нареждания на председателя на ЛРД „Сокол 1911“- Иван Василев.

Comments

comments