Право на отговор.Община Благоевград: IP- адресът от коментарите в Blagoevgrad news не е от нашата мрежа

благоевград_1

В редакцията се получи електронно съобщение с право на отговор,  във връзка с наша публикация от 22 януари 2018 година, относно наличието на множество коментари, съдържащи обидни коментари към нашата медия, днес получихме становище от община Благоевград.

От опровержението става ясно, че община Благоевград е извършила своя вътрешна проверка и чрез интернет доставчика, който обслужва институцията. Проверката показва, че IP- адресът на коментатор,а не съвпада с някой от  IP- адресите от вътрешната мрежа на институцията. 

Позицията, изпратена до нас с писмо от кмета Атанас Камбитов, както и описаните  проверки, налагат обективното и публикуване от наша страна на опровержението, предоставено ни с въпросното писмо.

Категорично се заявява , че никой служител на община Благоевград, не е писал въпросните коментари. Направената проверка през достачивка на интернет в община Благоевград, изключва възможността, въпросното IP да е на компютър намиращ се в сградата. 

Чрез своята позиция, от институцията искат да защитят авторитета, както на служителите, така и на ръководството на общината. Те се дистанцират от подобни явления на „хейтърство“ и държат в тази ситуация, да заявят публично, че нямат общо с въпросните обидни коментари към Blagoevgrad news.

 

Бележка на редакцията:Гарантирането правото на отговор е основен принцип при осъществяване дейността на медиите. Според закона, ако се чувствате засегнати лично от изказване в ефира или публикация ,  имате право на отговор. 

 Приемаме позицията  на община Благоевград и доводите в нея, и продължаваме да търсим самоличността на коментатора, защото практиката на анонимно писане на обидни квалификации във форумите, засяга и нас, и нашите читатели. 

При наличието на определни предпоставки, доставчиците на услуги за информационното общество са отговорни за хейтърските коментари на своите потребители, а увредените от такива коментари лица могат по-лесно да ангажират гражданскоправната отговорност на доставчиците.

Това може би изглежда малко несправедливо за медийните сайтове, но поне указва на техните оператори по кой път да поемат, за да избегнат отговорността и, така погледнато, създава повече яснота и правна сигурност, ние поемаме по пътя на истината и ще се борим с подобни явления в нашия форум.

 

 

 

 

Comments

comments