Правителството предостави държавни имоти на ЮЗУ и Община Благоевград

Правителството предостави имоти – публична държавна собственост на Община Благоевград и на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Това са терени с построените в тях сгради. Двата имота се намират на ул. „Иван Михайлов” №60 и №62 в града. Досега те са ползвани от Професионалната техническа гимназия „Ичко Бойчев” и от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Н. Й. Вапцаров”, обединени вече в Благоевградска професионална гимназия. Теренът, който ще ползва ЮЗУ „Неофит Рилски”, е бившия Mеханотехникум „Ичко Бойчев”. На общината се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имота, който в момента се използва от Благоевградска професионална гимназия.

Comments

comments