Поставят LED осветление на спортните площадки в училищата в Благоевград

По разпореждане на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще бъде монтирано LED осветление в дворовете на всички училища в Благоевград. Специални прожектори ще осветяват спортните площадки и игрища, както и периметъра около тях. Съоръженията ще бъдат монтирани до началото на учебната година. С реализирането на идеята ще бъдат постигнати две основни цели. След монтирането на новото осветление се очаква вандалските прояви в районите около учебните заведения да бъдат сведени до минимум. Освен това, чрез подобряване на видимостта, ще бъдат създадени условия за спорт и в малките часове на денонощието. По този начин Община Благоевград цели да насочи и поддържа вниманието на младите хора именно към спорта, както и респективно да работи в посока превенция на нездравословния начин на живот.
Сред основните приоритети на кмета д-р Атанас Камбитов и неговия екип е грижата за децата, чрез създаване на подходящи условия за това в детските градини и училищата, както и непрекъснато подобряване на базите и спортните съоръжения около тях. Условия за забавление и спорт се създават и извън периметъра на детските и учебни заведения. През последните пет години на територията на общината са изградени над 60 детски и спортни площадки. Предстои и обособяването на нови такива, на различни места в града. В Община Благоевград има разработена политика за насърчаване развитието на спорта.
Тя включва и създаване и поддържане на бази, общинска собственост, които се предоставят за безвъзмездно ползване от спортните клубове.
Община Благоевград работи и в посока реализирането на проекта „Спортен Благоевград“.

Comments

comments