Посланикът на Холандия посети Областна администрация Благоевград

Заместник областният управител на Благоевград – Асим Адемов проведе официална среща с Извънредния и Пълномощен Посланик на Холандия – Том ван Оорсхот, който днес бе на посещение в Благоевград.

Г-н Адемов изказа своите благодарности към Холандския посланик за визитата му в областния център и подчерта, че неговото посещение носи огромен принос за българското – холандско сътрудничество и в частност за областта.

Основните теми, разгледани на срещата бяха свързани с последиците от блокадата на българо-гръцката граница, миграционната вълна след затваряне на Балканския коридор, развитието на икономическите отношения между България и Холандия.

Негово Превъзходителство приветства усилията на Българското правителство за защитата на границата, като заяви, че това е споделена отговорност на всички страни членки на ЕС и отбеляза основните стъпки за решаване на проблема: засилен граничен контрол и обстойна регистрация, които ще дадат възможност за отделяне на политическите от икономическите мигранти, и в последствие тяхната интеграция.

Освен това Холандският посланик направи коментар по отношение на присъединяването на Турция към ЕС, като сподели, че съзнава важната роля на Турция в решението на миграционната криза и запозна Заместник областния управител с принципните договорките между ЕС и Турция.

По отношение на икономическото сътрудничество и взаимопомощ, Посланикът на Холандия отбеляза, че България е все още непозната за холандския пазар, и холандския бизнес не е запознат с истинския потенциал на нашата страна, и в частност привлекателността на региона.

Г-н Адемов изрази своята позиция, като представител на изпълнителната власт, че основното задължение на Областните управители е да провеждат националната политика на регионално ниво и в тази връзка, по изказаните теми се придържа към позицията на Правителството. Г-н Адемов изрази готовността на Българското правителство да изпълни ангажиментите си по отношение на миграционната вълна с всички законови разпоредби, съгласно изискванията на ЕС и готовността на Областния управител да изпълни поставените му от Правителството задачи.

Г-н Адемов увери Посланика, че всички институции са работили отлично и при добра координация за разрешаване на проблема със затваряне на българо – гръцката граница, като подчерта приноса на Министъра на транспорта.

По отношение на икономическото развитие и икономическите взаимоотношения между двете страни, Заместник областният управител изрази позиция, че страната ни е предприела действия в посока да бъде атрактивна за чужди инвестиции, като за пример даде изграждането на АМ „Струма“ и усилията на Правителството за борба с корупцията.

Срещата приключи с желание за следващи контакти и от двете страни.

Comments

comments