Получаваме 32 млрд. лв.от Брюксел за икономическо развитие

32 милиарда лева ще получи България чрез европейските фондове за икономическото развитие през новия програмен период за устойчиво развитие и намаляване на различията между регионите, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на Годишната среща на местните власти на Югоизточна Европа в Пловдив.
„Амбицията да нямаме нулева година ще бъде факт чрез реализирането на проекти от общините като основни бенефициенти по голяма част от програмите“, коментира Василева, цитирана от „Дарик“.
Министърът обяви, че се върви към опростяване на процедурите, унифициране на правилата и прилагането на контролни механизми, за да не се допускат грешки при тръжните процедури и възлагането на обществените поръчки. Василева допълни, че с помощта на европейските средства биха могли да се реализират ключови за държавата ни реформи в здравеопазването, социалната политика и секторните политики.
За изминалия програмен период по проекти на българските общини са усвоени повече от 7 милиарда лева по седемте оперативни програми.

Comments

comments