Половината питейна вода е замърсена с нитрати, хлор и фекалии

Асоциация „Активни потребители“ направи тест на питейната вода и обяви резултатите на сайта си. Те показват, че близо 50% от водата в изследваните проби е замърсена, включително с активен хлор, нитрати и фекалии.

Публикуваме анализа с незначителни съкращения.

В нашето проучване са анализирани 52 проби събрани от 29 града. Резултатът показва, че в 39% (20 от 52) от пробите или в близо 50% (14 от 29) от включените в проучването градове има един или повече замърсители в питейната вода. Там се наблюдават и потенциални проблеми с други показатели, в така наречения жълт сектор – това са стойности близки до максимално допустимите. Установеният процент на отклонение от стандартите е изключително висок, например в достъпните данни предоставени от ВиК дружествата и контролните органи, усреднено се докладват само около 1% такива.

В 21 проби от 11 града един или повече показатели са в предупредителния (жълт сектор), което означава, че замърсителите доближават разрешените пределни стойности. При определени обстоятелства, например обилни дъждове, съпроводени със замътване на водоизточниците, или при намаление на дебитите по време на засушаване стойностите на тези замърсители могат да превишат максимално допустимите и потенциалната опасност да се превърне в реална.

От таблица (1) се вижда, че само в 11 проби (21% от всичките 52) от 4 града (14%) няма абсолютно никакви замърсители (червено маркирани) или подозрение за такива (маркирани в жълто). Населените места без проблеми с питейната вода са Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище. Трябва да отбележим, че за някои от тези градове, например Враца и Монтана, имаше многобройни сигнали за присъствие на тежки метали, които за щастие не се потвърдиха.

На другия полюс, с най-замърсена вода, са населени места като Ботевград (3 несъответстващи показателя), Димитровград (2), Костинброд (2), Златица (2) и др.

phppl00cn_559x

Comments

comments