Позиция на групата съветници от БСП във връзка с прекратяване на концесията за Аквапарка

 

Вчера общинските съветници д-р Теодор Велчев и Ясен Неделчев, заедно с членовете на местна група „Джумаята“ Любомир Палаханов и Ангел Ризов дадоха пресконференция, на която изложиха своите аргументи за прекратяване на концесионния договор за Аквапарка.

Те заявиха, че отлагането е може да се окаже пагубно за обекта, а община Благоевград трябва час по-скоро да си го върне.

Отлагането на точката на последната сесия пък, стана причина д-р Велчев да напусне поста председател на Комисията по следприватизационен контрол.

Днес, в отговор на казаното от тях, с позиция излезе групата съветници от БСП, които се противопоставят на изложените аргументи.

Публикуваме позицията без редакторска намеса :

„Повод за настоящата позиция е дадената от съветниците от ПП “Глас народен“ пресконференция относно съдбата на концесионния договор за Аквапарка.

Според направените изявления, основната причината за отлагане вземането на решение от ОбС Благоевград за прекратяване на концесионния договор е изразеното от Гергана Янчева и други съветници мнение, че прибързаното решение може само да влоши ситуацията и да доведе до значителни имуществени санкции за общината, като страна по този договор.

За същите колеги, а и за обществеността в Благоевград ще припомним, че изготвеният през 2019г. правен анализ не е актуален към днешна дата. В същия са предложени няколко варианта за прекратяване на договора, като през 2019г. ОбС Благоевград взе решение и избра варианта, според който се очаква да няма неблагоприятни последици за общината, а имено: поради прекратяване на дружеството – концесионер.

В изпълнение на решението на ОбС общината е предприела надлежни действия и със съдебно решение дружеството е прекратено и е открито производство по ликвидация. Вярно е, че тази процедура е тежка и дълга. Но тъй като тя е в ход, предприемането на нови действия и позоваването на ново правно основание за прекратяване изисква задълбоченост и актуализация на правния анализ.

Не е истина, че ние пречим на прекратяването, след като на сесията през месец август сме подкрепили и гласували „ЗА“ предложението на Комисията за следприватизационен и следконцесионен контрол за предприемане на действия в тази насока.

Не е истина, че правният анализ е актуален. Не е актуален. Прибързаността ще ни въвлече в сложни юридически казуси и би могла да доведе до значителни вреди за общината.

Не е истина, че предложението на Гергана Янчева за отлагане за следваща сесия и актуализация на правния анализ, подкрепено от мнозинството в Общинския съвет е завоалирано задкулисно намерение. В своите действия като общински съветник вече 7 години същата борбено и почтено отстоява интересите на жителите на Община Благоевград и като съветник от групата на БСП винаги е подкрепяла това, което е добро и правилно за хората и общината.

Грозно и недостойно е общински съветници в стремежа си да правят политика и извличат дивиденти да обвиняват свои колеги в задкулисие и нечисти икономически намерения!

Защото, когато много се бърза често пъти се оказва, че има причина, различна от афишираната! „, пишат от групата на БСП.

 

Comments

comments