Подпомагат фирми за по-добри условията на труд

През следващата седмица стартира схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за подобряване на условията на труд в предприятията. Това обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на икономическия форум „Предизвикателствата пред икономиката на България“.

Общата стойност на финансирането е 80 млн. лв. По схемата „Добри и безопасни условия на труд“ могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия. Големите предприятия ще могат да получат само съфинансиране, като трябва да се включат с 20 % от сумата на проекта. Останалите ще бъдат финансирани със 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Фирмите могат да подават проектни предложения, свързани с осигуряване и подобряване на условията на труд, за осигуряване на транспорт на наетите в предприятията и за социални иновации. Стойността на проектите може да бъде от 50 000 до 400 000 лева.

Министерство на труда и социалната политика очаква, че подкрепените предприятия ще бъдат най-малко 400, а заетите лица, включени в мерките – 8000.

Comments

comments