Подновяват третирането срещу комари в Гоцеделчевския край

Българската агенция по безопасност на храните изпрати уведомително писмо за провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия на територията на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча, Банско и Разлог.
В писмото се съобщава, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, от 21 до 24 юли включително, от 06.00 до 10.00 часа, ще се проведе третиране на биотопи, обитавани от кръвосмучещи насекоми. Подлежащите на третиране терени в общините са както следва: 21.07.2016 г. – община Хаджидимово, община Гоце Делчев; 22.07.2016 г. – община Гоце Делчев, община Банско, община Разлог; 23.07.2016 г. – община Сатовча, община Гърмен; 24.07.2016 г. – община Гърмен, община Гоце Делчев. Препаратът „Цитрол”е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и в Регистъра на ветеринарномедицинските препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. В уведомителното писмо се уведомява още, че пчелините,населените места, както и площите на разстояние 800 метра от тях не се третират.

Comments

comments