Подземни контейнери в Разлог и Благоевград

Бяха внесени две проектни предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г. от областния управител Бисер Михайлов.

Чрез проекта „Интелигентни комунални градове“ ще се осигури поставянето на подземни контейнери на определените за това места и ще бъде предоставена известителната система, която ще сигнализира за запълването на контейнера.

Проектът ще създаде възможност за бъдещо надграждане и създаване на цялостна общинска система за подземно вградени контейнери. Инвестиционните строителни дейности ще бъдат реализирани и от македонския партньор по проекта в община Кочани. Част от дейностите по проекта са монтиране на подземни контейнери за твърди отпадъци в пилотните общини Благоевград и Разлог, и създаване на уеб базирана електронна система за известяване нивото на отпадъци в контейнерите. Контейнерите ще бъдат подземно поставени и снабдени с повдигащ механизъм, който да ги издига на нивото, от което да бъдат събирани.

Comments

comments