Повече камери и квестори на зрелостните изпити

С около 50 камери ще се наблюдава и следи дали дванадесетколснаците преписват по време на държавните зрелостните изпити, които ще се проведат на 20-ти и 22-ри май. 48 са определените класни стаи в училищата в областта, като зрелостниците ще бъдат разпределни да седят на места, които добре се заснемат от камерите. Освен с видеонаблюдение, около 800 квестори ще следят за преписвачи, съобщиха от Регионалния инспекторат по образованието.
В Хуманитарната гимназия в Благоевград зрелостните изпити ще се прведат в 11 класни стаи. Видеокамери са насочени така, че селедят всяки ъгъл на стаите.
Независимо многото камери, младежите смятат, че пак ще има преписвачи. Във всяка стая ще има квестори, които да следят дали има младежи, на които се диктува със слушалка в ухото.
“Те могат да проследят и да са наясно какво се случва с ученика, как реагира, какво прави”, коментира Ивайло Златанов – началник на Регионален инспекторат по обазованието – Благоевград.
Поради засилените мерки срещу преписвачите, очакванията на учители и директори, са оценките от зрелостните изпити тази година да бъдат по-ниски от тези от предходната.

Comments

comments