ПМГ в Гоце Делчев одобрена за иновативно училище

Честито на новаторския колектив на ПМГ“Яне Сандански“ – одобрени сме за иновативно училище! Предстои промяна, в името на невероятните настоящи и бъдещи ученици на нашето училище! Успех на учителите от професионалната учебна общност – вие сте двигателя на промяната!“, коментира ръководителят на елитното гоцеделчевско школо Елка Божикова.

Преди да бъдат одобрени от елитното училище бе изготвен свой проект, в който основният акцент бе концепцията как да се промени до 30% от учебната програма. Той бе разгледан от специална Комисия на МОН с участието на педагогически специалисти, социолози, психолози, лица от научната общност, както и хора, които имат доказан опит при създаването на иновации в областта на образованието, технологиите и науката. С подготвената концепция за нововъведения ПМГ „Яне Сандански“ стана едно от малкото училища в България, които получиха одобрение, нареждайки се сред елитни учебни заведения от София, Бургас, Пловдив, Варна и други големи градове в страната.

Какво означава иновативно училище?

Според Министерството на образованието и науката иновативните училища са училищата на бъдещето. За да може да се определи едно училище като иновативно, то трябва да цели да повиши качеството на образованието чрез въвеждане и разработване на иновативни методи в съдържанието и организацията на обучението; да използва нови и модерни подходи на преподаване; да оформи по нов начин образователната среда, учебният процес и управлението на администрацията; да организира и разработи по нов и по-лесно достъпен начин учебното съдържание, учебните програми и планове.

Иновативните училища могат да разнообразят учебния процес по различен начин – чрез въвеждането на повече технологии в класните стаи (работа със смарт приложения, таблети, виртуални дъски и др.), чрез промяна на учебната среда (часовете често могат да се провеждат извън територията на училището – например сред природата, в парка, в музеи и т.н.), чрез промяна на продължителността на часовете (вместо стандартните 40 минути, те могат да бъдат организирани в по-големи блокове от по 100 минути за часовете по изобразително изкуство например) и др.

Основната цел на този нов модел е да се създаде едно разчупване на остарялата ни и позната концепция за училището. Той има за цел да го направи не само по-привлекателно и приятно за учениците, но и да създаде за учителите една по-добра работна среда с повече възможности. Идеята е модерните практики в образованието, за които у нас все още само се говори, но не са намерили своето място, да се изпробват в реална работна среда. А освен всичко друго от МОН вярват, че по този начин ще се открият повече възможности и пред младите ни учители, които ще ги вдъхновят да отдадат цялото си сърце на професията.

пмг яне сандански

Comments

comments