Планови прекъсвания на тока в Благоевград за периода 14 – 18 март

Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на община Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14 – 18 март 2016 г.

Община Благоевград

На 14.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Падеш Бреза 7; Падеш Жилище, Магазин, Офис, Училище
На 14.03.2016 г./09:00 – 16:00 ч./ –Смяна на електромери за последваща проверка в следните райони: Благоевград; Вардар 35; Роден край 6; Независимост 4
На 14.03.2016 г./15:00 – 16:30 ч./ –Изгрев, Общ. Благоевград Васил Левски 99; УПИ-Х-159, Кв. 4 На 14.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Зелен дол 293 Местност Валого-Краварник
На 14.03.2016 г./08:00 – 16:00 ч./ –Кратковременни Прекъсвания за Смяна на Електромери: Благоевград; Запад бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Закусвалня, Офис, Пазар
На 14.03.2016 г./10:00 – 11:30 ч./ –Благоевград Ален мак бл. Врем. С-во; Астра 10, 12, 14, 16, 18; Бялата Висота бл. Фургон С Автоматична Измерват.; Еленово бл. Врем. С-во; Люлин 2, 4; Пейо К. Яворов Сладкарски Цех и Офиси- Вр. Стр, 2; Перелик 16, 18
На 14.03.2016 г./15:30 – 16:30 ч./ –Дъбрава, Общ. Благоевград Местност Бобови Ниви
На 14.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Владо Черноземски 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 5, 7, 9; Генерал Тодоров 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6; Иван Михайлов 60; Майор Стефан Иванов 1, 1-В, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Св. Св. Кирил и Методий Скаптопара 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 21 На 14.03.2016 г./12:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Арсений Костенцев 19; Еленово бл. 45, Гараж, Техникум
На 14.03.2016 г./10:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Александър Стамболийски 39; Брегалница 1, 3; Калиманци 2, 4, 8; Коста Босилков 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А; Кукуш 1, 2, 3, 4, 5, 7; Никола Вапцаров 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 8, 8А; Панайот Хитов 1, 2, 3, 4, 5; Прилеп 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струмско Център Бл; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5
На 14.03.2016 г./08:30 – 12:15 ч./ –Благоевград Бачо Киро 04279. 624; Еленово бл. 212
На 14.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 15; Броди 18, 26, 38; Огражден 9; Освобождение Вто, Офис, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 6; Пейо К. Яворов Шивалня, 30; ПИтуГули 9; Струма 21; Струмско Център бл. Автосервиз-Временно Ст-во, Басейн, Жилище, Магазин, Офис, Павилион, Реп, Срещу Рум до Тото-Пункт, Училище; Трудолюбие 7, 9; Цар Самуил 3, 5; Чавдар 2, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Яне Сандански 1, 15, 4
На 14.03.2016 г./08:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Асен Итов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Егея 1, 2, 3, 4, 6; Еленово бл. Гараж; Липа 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Околчица 30; Предел Жилище, Жилище, 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 59, 6, 60, 68, 69, 8, 9; Търново 1, 11, 2, 3; Шипка 9
На 14.03.2016 г./08:30 – 10:00 ч./ –Благоевград Антон Чехов 1; Братя Миладинови 3; Владо Черноземски Билборд, Магазин, 10, 6; Крали Марко 2; Мара Бунева 11, 9; МенчаКърничева 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8; Св. Св. Кирил и Методий 11, 9; Стефан Стамболов 13
На 15.03.2016 г./08:00 – 16:00 ч./ –Кратковременни Прекъсвания за Смяна на Електромери: Благоевград; Запад бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Закусвалня, Офис, Пазар
На 15.03.2016 г./09:00 – 16:00 ч./ –Смяна на електромери за последваща проверка в следните райони: Благоевград; Вардар 35; Роден край 6; Независимост 4
На 15.03.2016 г./08:30 – 12:15 ч./ –Благоевград Кв. Еленово, Имот 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Георги Андрейчин 8; Еленово Бл; Свобода 1; Секвоя 2; Явор 7, 9
На 15.03.2016 г./12:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Струмско Център бл. 30; Трудолюбие 7; УПИ-XIV ИУПИ-XXI Идентификатор № 04279 629 129 Кв По Плана
На 15.03.2016 г./12:15 – 16:30 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 15; Броди 18, 26, 38; Огражден 9; Освобождение Вто, Офис, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 6; Пейо К. Яворов Шивалня, 30; ПИтуГули 9; Струма 21; Струмско Център бл. Автосервиз-Временно Ст-во, Басейн, Жилище, Магазин, Офис, Павилион, Реп, Срещу Рум до Тото-Пункт, Училище; Трудолюбие 7, 9; Цар Самуил 3, 5; Чавдар 2, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Яне Сандански 1, 15, 4
На 15.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Селище, Общ. Благоевград УПИ VI-297, Кв. 10 Местност ГуйначкиАндък Местност ГьочковскиАндък На 15.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Падеш Бреза 7; Падеш Жилище, Магазин, Офис, Училище На 15.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Зелен дол 293 Местност Валого-Краварник
На 15.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград 04279. 610. 364 Владо Черноземски 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 5, 7, 9; Генерал Тодоров 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6; Иван Михайлов 60; Майор Стефан Иванов 1, 1-В, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Св. Св. Кирил и Методий Скаптопара 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 21
На 15.03.2016 г./08:00 – 16:30 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20А, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Генерал Тодоров 7, 9; Илинден 18, 20, 21; Св. Св. Кирил и Методий 10, 12, 14, 18; Скаптопара 17, 23, 24, 25, 27, 31, 39; Цар Симеон 10А, 12, 15, 17, 21, 26
На 15.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 15; Броди 18, 26, 38; Огражден 9; Освобождение Вто, Офис, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 6; Пейо К. Яворов Шивалня, 30; ПИтуГули 9; Струма 21; Струмско Център бл. Автосервиз-Временно Ст-во, Басейн, Жилище, Магазин, Офис, Павилион, Реп, Срещу Рум до Тото-Пункт, Училище; Трудолюбие 7, 9; Цар Самуил 3, 5; Чавдар 2, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Яне Сандански 1, 15, 4
На 15.03.2016 г./08:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Асен Итов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Егея 1, 2, 3, 4, 6; Еленово бл. Гараж; Липа 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Околчица 30; Предел Жилище, Жилище, 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 59, 6, 60, 68, 69, 8, 9; Търново 1, 11, 2, 3; Шипка 9
На 16.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Броди Гараж, 28, 34, 36, 38, 40, 48, 5, 8; Освобождение 6; Струмско Център бл. Гараж, Павилион; Яне Сандански Аптека, 11, 15, 17, 19, 21, 3, 7
На 16.03.2016 г./08:00 – 16:00 ч./ –Кратковременни Прекъсвания за Смяна на Електромери: Благоевград; Запад бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Закусвалня, Офис, Пазар
На 16.03.2016 г./08:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Асен Итов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Егея 1, 2, 3, 4, 6; Еленово бл. Гараж; Липа 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Околчица 30; Предел Жилище, Жилище, 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 59, 6, 60, 68, 69, 8, 9; Търново 1, 11, 2, 3; Шипка 9
На 16.03.2016 г./13:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Брод 18; Бяло море 1, 5, 7; Здраве 13, 48; Освобождение Славянска 67, 70, 71, 75, 79, 80, 81, 83; Шар планина Врем. С-во, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9
На 16.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 15; Броди 18, 26, 38; Огражден 9; Освобождение Вто, Офис, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 6; Пейо К. Яворов Шивалня, 30; ПИтуГули 9; Струма 21; Струмско Център бл. Автосервиз-Временно Ст-во, Басейн, Жилище, Магазин, Офис, Павилион, Реп, Срещу Рум до Тото-Пункт, Училище; Трудолюбие 7, 9; Цар Самуил 3, 5; Чавдар 2, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Яне Сандански 1, 15, 4
На 16.03.2016 г./09:00 – 16:00 ч./ –Смяна на електромери за последваща проверка в следните райони: Благоевград; Вардар 35; Роден край 6; Независимост 4 На 16.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Падеш Бреза 7; Падеш Жилище, Магазин, Офис, Училище
На 16.03.2016 г./08:30 – 12:15 ч./ –Благоевград Струмско Център Бл
На 16.03.2016 г./08:00 – 16:30 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20А, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Генерал Тодоров 7, 9; Илинден 18, 20, 21; Св. Св. Кирил и Методий 10, 12, 14, 18; Скаптопара 17, 23, 24, 25, 27, 31, 39; Цар Симеон 10А, 12, 15, 17, 21, 26
На 16.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Селище, Общ. Благоевград УПИ VI-297, Кв. 10 Местност ГуйначкиАндък Местност ГьочковскиАндък
На 16.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград 04279. 610. 364 Владо Черноземски 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 5, 7, 9; Генерал Тодоров 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6; Иван Михайлов 60; Майор Стефан Иванов 1, 1-В, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Св. Св. Кирил и Методий Скаптопара 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 21
На 16.03.2016 г./08:15 – 13:30 ч./ –Рилци Трети март 5; УПИ-ІV-468, Кв. 25 На 17.03.2016 г./08:00 – 16:30 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20А, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Генерал Тодоров 7, 9; Илинден 18, 20, 21; Св. Св. Кирил и Методий 10, 12, 14, 18; Скаптопара 17, 23, 24, 25, 27, 31, 39; Цар Симеон 10А, 12, 15, 17, 21, 26
На 17.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Броди Гараж, 28, 34, 36, 38, 40, 48, 5, 8; Освобождение 6; Струмско Център бл. Гараж, Павилион; Яне Сандански Аптека, 11, 15, 17, 19, 21, 3, 7
На 17.03.2016 г./08:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Асен Итов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Егея 1, 2, 3, 4, 6; Еленово бл. Гараж; Липа 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Околчица 30; Предел Жилище, Жилище, 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 59, 6, 60, 68, 69, 8, 9; Търново 1, 11, 2, 3; Шипка 9
На 17.03.2016 г./08:00 – 16:00 ч./ –Кратковременни Прекъсвания за Смяна на Електромери: Благоевград; Запад бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Закусвалня, Офис, Пазар
На 17.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Падеш Бреза 7; Падеш Жилище, Магазин, Офис, Училище
На 17.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград 04279. 610. 364 Владо Черноземски 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 5, 7, 9; Генерал Тодоров 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6; Иван Михайлов 60; Майор Стефан Иванов 1, 1-В, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Св. Св. Кирил и Методий Скаптопара 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 21
На 17.03.2016 г./09:00 – 16:00 ч./ –Смяна на електромери за последваща проверка в следните райони: Благоевград; Вардар 35; Роден край 6; Независимост 4 На 18.03.2016 г./08:15 – 16:30 ч./ –Падеш Бреза 7; Падеш Жилище, Магазин, Офис, Училище На
18.03.2016 г./08:00 – 16:30 ч./ –Благоевград Андрей Ляпчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20А, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Генерал Тодоров 7, 9; Илинден 18, 20, 21; Св. Св. Кирил и Методий 10, 12, 14, 18; Скаптопара 17, 23, 24, 25, 27, 31, 39; Цар Симеон 10А, 12, 15, 17, 21, 26
На 18.03.2016 г./08:30 – 16:30 ч./ –Благоевград Асен Итов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Егея 1, 2, 3, 4, 6; Еленово бл. Гараж; Липа 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Околчица 30; Предел Жилище, Жилище, 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 3, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 59, 6, 60, 68, 69, 8, 9; Търново 1, 11, 2, 3; Шипка 9
На 18.03.2016 г./09:00 – 16:00 ч./ –Смяна на електромери за последваща проверка в следните райони: Благоевград; Вардар 35; Роден край 6; Независимост 4
На 18.03.2016 г./08:00 – 16:00 ч./ –Кратковременни Прекъсвания за Смяна на Електромери: Благоевград; Запад бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Закусвалня, Офис, Пазар
На 18.03.2016 г./08:00 – 16:15 ч./ –Благоевград Броди Гараж, 28, 34, 36, 38, 40, 48, 5, 8; Освобождение 6; Струмско Център бл. Гараж, Павилион; Яне Сандански Аптека, 11, 15, 17, 19, 21, 3, 7

Comments

comments