Писмо от секретар на Съда за правата на човека, отложи събарянето на незаконни къщи в Гърмен

Часове след като стана известно, че в писмо до правителството Европейският съд за правата на човека е поискал да не продължава събарянето на незаконните постройки в ромския квартал „Кремиковци“ в община Гърмен, докато не бъдат осигурени домове за уязвимите семейства, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи, че насроченото за 13 юли разрушаване се отлага временно. В същото време подчерта, че са изпълнени всички законови изисквания преди да се пристъпи съм крайната мярка. Писмото на секретаря на отделение в Европейския съд по правата на човека в Страсбург до кабинета е изпратено след искане до съда, внесено от Сдружението с нестопанска цел „Инициатива за равни възможности“. Ръководителят на правната програма на организацията – адвокатът Даниела Михайлова, е пълномощник на засегнатите от планираното събаряне семейства в Гърмен. В съобщение до медиите от неправителствената организация посочиха, че са представили на съда описание и доказателства за положението на ромските семейства в Гърмен, включително семействата на жалбоподателите, сред които има малолетни деца, деца с тежки увреждания и бременна жена.
В разпратеното по-късно съобщение от МРРБ отговарят, че изпълнението на заповедите за премахване на постройките в Гърмен са потвърдени от Върховния административен съд (ВАС) и подлежат на изпълнение от страна на административните органи. Допълва се, че преди да пристъпи към изпълнението им Дирекцията за национален строителен контрол е изпратила запитвания до дирекция „Социално подпомагане“ и Държавната агенция за закрила на детето за възможността за осигуряване на социална услуга на засегнатото население. Информация за такава не е получена, пишат от министерството. От ведомството на Лиляна Павлова посочват, че на 3 юли директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в Гоце Делчев е информирала, че са предложени съответните социални услуги – временно настаняване или „седмична грижа“ за децата на четирите семейства, чиито сгради са премахнати по време на първия етап от събарянето на 29 юни. Членовете на тези семейства са отказали настаняване в социални жилища, като към настоящия момент те са настанени и живеят в домовете на техни роднини. Предложено е настаняване и на две семейства, чиито незаконни строежи бяха предвидени за премахване на 13.07.2015 г., но те също са отказали, се посочва в съобщението. „Обръщаме внимание, че незаконните постройки в квартал „Кремиковци“, за които има издадени и влезли в сила заповеди за премахване, са опасни и застрашават живота и здравето на обитателите им, сред които има малолетни и непълнолетни лица. В тях не са осигурени нормалните за обществото хигиенни условия, тъй като липсват водоснабдяване и санитарни възли“, пише в съобщението на регионалното министерство.
Следва да се отбележи, че Съдът за правата на човека действа като всеки друг съд и неговите актове имат правна стойност тогава, когато са във формата на решения. Писмото изпратено от секретаря на отделение не е правен акт, който да има задължителна или обвързваща сила за българското правителство.

Comments

comments