Писмо до Бъчварова от кмета на община Кресна относно изграждането на бежански център на територията на бившето военно поделение

ДО
Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА
МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Протест на жителите на Кресна във връзка с изграждане на бежански център на територията на бившето военно поделение 22360.

Уважаема г-жо Министър,

Обръщам се към Вас, за да изкажа своята и на моите съграждани благодарност за светкавичната реакция на репортажите на две от най-големите български електронни медии относно възможността за настаняване на бежанци в бившето поделение 22360 в гр.Кресна и създаване на бежански център на неговата територия. В него заявявате, цитирам, че „МВР са проучвали бившата казарма, но засега няма решение за създаване на миграционен център там“, с което до голяма степен туширахте напрежението сред моите съграждани.

Уважаема г-жo Министър,

Община Кресна е сред най-малките и най-бедни общини в Република България, с население, което е много по-малко на брой от мигрантите, които и към този момент са „настанени“ в лагера Идомени на гръцко-македонската граница. Преместването дори на част от тези хора в района на бившето поделение 22360 в Кресна или докарването на бежанци от други части на Гърция в него ще доведе до непредвидима промяна в социалната структура на местната общност. Ако към това прибавите абсолютното неразбиране от местното население на културата, традициите и начина на живот на бежанците от Близкия изток и исторически обусловената нагласа към изповядваната от тях религия, можете да си представите последиците от едно прибързано решение на Правителството, което не е съобразено с икономическите дадености на региона, местния стереотип, културна идентичност и историческите факти, които формират нашето чувство за патриотизъм и национална принадлежност.

Уважаема г-жо Министър,

Съчувствам с цялото си сърце на хората, които са принудени да напускат домовете си и да търсят нова родина далеч от роднини и близки, но не мога нито аз, нито моите съграждани да приемем, че трябва да обречем и нас и тях на още страдания, недоимък и враждебност, причинени от сблъсъка на двете култури и липсата на каквато и да е разумна икономическа перспектива в настоящия момент в Кресна. В тази връзка бих искал, чрез Вас, да отправя апел към Премиера и Министъра на отбраната на Република България. Към г-н Борисов, като го приканя да разшири перспективата пред нашия регион с целеви мащабни инвестиции в бизнес инициативи и работни места, а към г-н Ненчев, като предостави на община Кресна въпросното поделение и другите военни обекти на наша територия, които в момента ненужно тежат на бюджета на МО, за да можем в рамките на кметската програма за развитие да превърнем Кресна в средносрочна перспектива в най-красивото и уютно място за живеене в Югозападния регион. По този начин българското правителство ще покаже на дело, че неговият най-главен и основен приоритет са българите и тяхното добруване и едва на следващо място идва солидарността с решения, които дори нямат подкрепата на мнозинството от държавите в Европейския съюз.

С дълбоко уважение,

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Кресна

Comments

comments