Пет фирми ще се състезават за саниране на втори и трети блок в Благоевград

Публично бяха оповестени имената на фирмите, които се състезават за изпълнител на обществена поръчка за „Изпълнение на инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Позициите, за които са подадени кандидатурите на изпълнителите се отнасят за втори и трети блок, съответно в квартал „Запад” №55 и на улица „Братя Иванови” №1. За първата позиция са подали документи две фирми- „НСК София ЕООД” и „Строителство и саниране инженеринг консулт” ЕООД, а за втората три- „ПСГ” АД, „Енемона”АД и „Ай Би Си Консулт” ЕООД, която е и единствената благоевградска фирма. Максималният финансов ресурс на възложителя, в лицето на общината е в размер на 1 399 716,04 лв. без ДДС. „Икономически най-изгодна оферта” беше критерият за оценка в поръчката.

Comments

comments