Пет оферти за Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“

Днес бяха отворени ценовите предложения на участниците, допуснати до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Ето всичките предложения:

1. КОНСОРЦИУМ „СТРУМА – ЛОТ 3.1“

– Приета Договорна Сума – 164 032 450 без ДДС;
– Максимална Договорна Цена – 180 010 950 без ДДС;

2. ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „СССС-СК-13“
– Приета Договорна Сума – 161 691 713 без ДДС;
– Максимална Договорна Цена – 177 670 213 без ДДС;

3. ДЗЗД „ПСТ Струма 1“
– Приета Договорна Сума – 119 021 500 без ДДС;
– Максимална Договорна Цена – 135 000 000 без ДДС;

4. ОБЕДИНЕНИЕ „МАГИСТРАЛА СТРУМА 3.1“
– Приета Договорна Сума – 118 020 000 без ДДС;
– Максимална Договорна Цена – 133 998 500 без ДДС;

5. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“
– Приета Договорна Сума – 139 021 499,92 без ДДС;
-Максимална Договорна Цена – 154 999 999,92 без ДДС.

Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е Приетата Договорна Сума.

Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

Comments

comments