Петричани могат да се откажат от такса „смет“ до края на годината

Удължава се срокът за освобождаване от такса „смет“ в град Петрич. От Общинска администрация съобщиха, че гражданите могат да подават своите декларации за освобождаване от тази такса до края на годината. До сега са подадени около 1 600 такива, като причината за удължаването на срока е повече жители на общината да се възползват от тази възможност. Документът за освобождаването от такса за битови отпадъци се подава ежегодно от собственици или наематели на имот, който няма да бъде използван през следващата година. Комисия от Община Петрич, ще проверява подадените заявления и ако регистрира нарушения ще налага санкции.

Comments

comments