Пенсия 1300 лева? Възможно ли е да се случи това?

В последни дни стана много актуална темата как може пенсията да стигне до 1300 лева. Експертите започнаха да се надпреварват да коментират думите на социалния министър Ивайло Калфин, който намекна, че е това е напълно възможно да се случи, ако бъде успешно осъществена пенсионната реформа. Мика Зайкова направи интересен анализ по този щекотлив за хората въпрос.
„Ако темпът на увеличение на средния осигурителен доход се запази, за да достигнем до пенсия от 1300 лв. ще са ни нужни 130 години стаж. Представям най-хубавия пример – цял живот си взимал средната работна заплата за страната. За да се получи пенсия от 1300 лв., този среден осигурителен доход трябва да бъде 3250 лв. Към момента той е 680 лв., което значи, че трябва да го повишим 8 пъти. Така поставено, моето конструктивно предложение е да се пенсионираме на 105 години с 5000 евро пенсия”, каза икономическият и финансов експерт.
В студиото на Нова тв икономическият и финансов експерт Мика Зайкова и бившият министър на труда и социалната политика и настоящ председател на Института за семейна политика Христина Христова изчисляват какво е нужно това да се случи.
„Личната пенсия се образува, като се вземе за период от 12 месеца преди датата на пенсиониране средният осигурителен доход за страната и се умножи по осигурителния стаж, който се коригира с т. нар. „коефициент на тежест“. Той от години е 1,1.
Представям най-хубавия пример – цял живот си взимал средната работна заплата за страната. Сега средният осигурителен доход сега е 680 лв. и се увеличава с около 4-5% годишно.
За да достигнем до пенсия от 1300 лв., ще ни е нужен среден осигурителен доход от 3250 лв. за страната, т.е.
ако темпът на увеличение се запази, ще са ни нужни 130 години“,
сочат изчисленията на Зайкова.

„И в момента има 858 души, чиято пенсия е 1700 лв. Това са авиодиспечери, пилоти и други хора, които са имали много високи заплати”, каза тя. Експертът обясни по каква формула се определя пенсията на всеки един гражданин: „Ивайло Калфин предложи да се увеличи коефициента за осигурителен стаж, ако ръстът на икономиката и бюджета го позволяват. Личната пенсия се формира като средният осигурителен доход се умножи по осигурителния стаж, разделен на 100 и умножен по индивидуалния коефициент (който се образува за хората, които са работили преди 1997 г.)“.

„В момента 1/3 от дохода ни отива са пенсионна вноска. Не може да се генерира несправедливост в пенсионната система”, заяви бившия министър на труда и социалната политика и настоящ председател на Института за семейна политика Христина Христова. „Не можем да искаме големи пенсии от система, в която не влиза нищо”, допълни Зайкова.

Comments

comments